Menu

Öykücüler Sözlüğü

 • ADİL AKKOYUNLU

  1952’de Malatya’da doğdu. Malatya Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi (1976). Malatya’da resmi kurumlarda yöneticilik, öğretmenlik, SHÇEK’te yurt müdürlüğü yaptı. Halen aynı kuru...

 • ADİL ERDEM

  1964’te Ankara’da doğdu. Haymana’nın Burgaz köyü İlkokulu’nu bitirdi. 1981’de işçi olarak Danimarka’ya gitti.

 • ADİL OKAY

  1957’de Antakya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antakya’da tamamladı; yükseköğrenimini tamamlamadı. Avrupa’ya gitti (1981); onbeş yıl Paris’te yaşadıktan sonra tekrar T...

 • ADİLE ERKAN

  1956’da Yozgat’ta doğdu. Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. 1977’de başladığı memurluktan emekli oldu. Öyküleri Kül Öykü ve Damar dergilerinde yayınland...

 • ADNAN ARDAĞI

  1922’de Pazar’da doğdu. Tam adı Adnan Ardağı Çakmakoğlu. Vefa Lisesi’ni (1940), İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nun matematik-astronomi bölümünü bitirdi (1945). Çeşitli li...

 • ADNAN BİNYAZAR

  1934’te Diyarbakır’da doğdu. Dicle Köy Enstitüsü’nü, Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. Çorum ve Kahramanmaraş İlköğretmen Okullarında, HÜ Temel Bilimler...

 • ADNAN GERGER

  1958’de Hani/Diyarbakır’da doğdu. Halen NTV’de çalışıyor. Öykü kitapları dışında Dağların Ardı Kimin Yurdu (1991), Seni Anlatabilmek Eskişehir (1991) adlı inceleme, Korku...

 • ADNAN ÖZYALÇINER

  1934’te İstanbul’da doğdu. Tam adı Adnan Çelik. Şair, eleştirmen Sennur Sezen’in eşi. Kâğıthane 3. Panisyonlu İlkokulu’nu (1947), Eyüp Ortaokulu’nu (1950), İstanbul Erkek...

 • ADNAN VELİ KANIK

  1916’da İstanbul’da doğdu. Şair Orhan Veli’nin kardeşidir. Mehmet Yanık imzasını da kullandı. Boğaziçi ve Galatasaray liselerinde okudu. İÜ Hukuk Fakültesi’ndeki öğrenimi...

 • ÂFET ILGAZ

  1937’de Ezine/Çanakkale’de doğdu. İlköğretmen Okulu’nu, Çapa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü bitirdi (1956). Bir süre, İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Klasik Diller Böl...

 • AFİF YESARİ

  1922’de İstanbul’da doğdu. Öykücü Mahmut Yesari’nin oğlu. İlkokulu bitirdikten sonra özel öğrenim gördü. Gezgin tiyatrolarda aktörlük yaptı. Çoğunluğu Mike Hammer imzalı...

 • AFŞAR TİMUÇİN

  1939’da Akhisar / Manisa’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni (1959) bitirdi. İÜ Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi ve Felsefe bölümlerindeki yüksek öğrenimini Kanada Mo...

 • AHMED ESAD SEZAİ SÜNBÜLLÜK

  1874’te Kastamonu’da doğdu. İstanbul İdadisi’ni ve Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Dahiliye Nezareti Muhasebe Kalemi’nde çalıştı (1894), Kaymakamlık, öğretmenlik ve Hakka D...

 • AHMED MİTHAT EFENDİ

  1844’te İstanbul’da doğdu. Beş, altı yaşlarında iken babası ölünce bir ara Mısır Çarşısı’nda bir aktar dükkanında çıraklık etti, sonra ağabeyinin yanına Vidin’e gitti (18...

 • AHMET BÜKE

  1970’te Gördes/Manisa’da doğdu. DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi (1997). Öyküleri E, Adam Öykü, Poetika İmge Öyküler ve Eşik Cini dergil...

 • AHMET ÇAKIR

  Hakkında bilgi bulunamamıştır. Dostun Ölümü’yle 1982 Akademi Kitabevi Öykü Başarı Ödülü’nü kazandı.

 • AHMET CEMAL

  1942’de İstanbul’da doğdu. Sant Georg Avusturya Lisesi’ni ve İÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Aynı Fakültede asistanlık yaptı. İstanbul Avusturya Kültür Ofisi’nde basın d...

 • AHMET ERHAN

  1958’de Ankara’da doğdu. Ankara’da akşam lisesini (1980), Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Edebiyat hayatına, 1975’te Militan dergisin...

 • AHMET EROL

  1961’de Karayün/Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. MÜ İİBF İşletme Bölümü Uluslar arası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Maliye müfettişi oldu (198...

 • AHMET ERÖZENCİ

  1956’da İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Halen aynı fakültenin Üroloji Anabilim Dalı’nda öğretim ü...