Menu
Öykücüler Sözlüğü • CEMİL SÜLEYMAN

CEMİL SÜLEYMAN

1886’da İstanbul’da doğdu. Tam adı Cemil Süleyman Alyanakoğlu. Beyazıt Kalender Çeşmesi Mektebi’nde başlayan öğrenimini, babasının mesleği nedeniyle Arabistan’ın çeşitli ketlerinde sürdürdü. Halep İdadisi’ni bitirdi (1903). Beyrut Amerikan Üniveristesi’nde başlayan tıp öğrenimini İstanbul’da tamamladı (1911). Karantina İdaresi’nde başladığı hekimlik görevini Cidde, Karaman ve Tebük’te sürdürdü. Başkan ve I. Dünya savaşlarında Yanya, Arabistan, Batum’da, Ulusal Savaş’ta Antalya, Cumhuriyet’ten sonra Çanakkale ve Samsun’da hekimlik ve sıhhiye müdürlüğü yaptı. Hekimliğe Suriye, Hicaz, Arabsitan’da, (1927-34), Devlet Deniz Yolları’nın yolcu gemilerinde devam etti (1935-40). Fecr-i Ati’cilerden olan Cemil Süleyman’ın yazı hayatı düzyazı-şiirlerle başladı. Öykü kitapları dışında, Siyah Gözler (1911) adlı bir kitaplaşmış ve diğerleri tefrika halinde kalmış romanları da bulunan Cemil Süleyman 1940’da İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Timsal-i Aşk

(Fecr-i Ati Kütüphanesi, İstanbul 1325/1909)

Ukde

(Resimli Kitap Matb., İstanbul 1328/1909)