Menu
Öykücüler Sözlüğü • SUAT ENGÜLLÜ

SUAT ENGÜLLÜ

1950’de Üsküp/Makedonya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Üsküp’te tamamladı. Kliment Ohridski Eğitim Yüksekokulu’ndaki öğrenimini tamamlamadı. Orhan Veli Kanık Yazın-Oyun Topluluğu’nu kurup, yönetti (1970), Üsküp Radyosu’nda çalıştı (1970-76), Makedonya Gençlik Teşkilatı’nda komisyon başkanı olarak bulundu (1976-80), Birlik gazetesini (1980-82), Sesler dergisini, Birlik Yayınları’nı yönetti (1982-89), Uluslar arası Struga Şiir Akşamları komitesinde yer aldı. 1989’da Türkiye’ye göç etti, İÜ Basın Yayın Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı (1989-1994), 4. Boyut dergisini çıkardı (3 sayı, 1990). İÜ Basımevi ve Film Merkezi’nde çalıştı. Edebiyat hayatına, 1965’te Birlik gazetesinde yayınlanan “Sevdiklerim” adlı şiiriyle başladı. Şiir, öykü ve yazıları Sesler (Üsküp), Çevren (Priştine), Çiğ (Priştine), Türk Dili, Dil, Yedi İklim ve Tarla dergileriyle Birlik (Üsküp) ve Tan (Priştine) gazetelerinde yer aldı. Öykü kitapları dışında çok sayıda şiir, gezi, antoloji ve çeviri kitapları bulunmaktadır.

Öykü Kitapları:

Açıl Susam Açıl

(Birlik, Üsküp 1986)