Menu
Öykücüler Sözlüğü • SAFFETİ ZİYA

SAFFETİ ZİYA

1875’te İstanbul’da doğdu. Galatasaray Sultanisi’ni bitirdi (1892). Hariciye Nezaret kaleminde katiplik, Şura-yı Devlet azalığı, Anadolu Şimendiferleri neşriyat müdürlüğü, Cumhuriyet’le birlikte Hariciye vekaletinde Teşrifat Umum Mudürlüğü, Prag elçiliği yaptı. Edebiyat hayatına 1896’da Servetifünün’da yayınlanan bir öyküsüyle başladı. Öykü kitapları dışında Salon Köşelerinde (1912) adlı roman, Adab-ı Muaşeret Hasbihalleri (1927), Dahili Teşrifat Rehberi (1928), Nasıl Giyinmeli (1929) adlı sosyal içerikli kitapları bulunan Saffeti Ziya 1929’da Büyükada’da öldü.

Öykü Kitapları:

Bir Tesadüf

(Tahir Bey Matb., İstanbul 1910)

Bir Safha-i Kalp

(?, İstanbul 1910)

Hanım Mektupları

(Edebiyat-ı Cedide, İstanbul 1913)

Kadın Ruhu

(Muhtar Halit, İstanbul 1914)

Silinmiş Çehreler – Beliren Simalar

(Sudi, İstanbul 1924)