Menu
Öykücüler Sözlüğü • NAKİ TEZEL

NAKİ TEZEL

1915’te İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi’ni, İÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1940). Nahiye müdürlüğü, kaymakamlık yaptı. Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlügü ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nda çalışarak emekli oldu (1971). Edebiyat hayatına, İstanbul Belediyesi dergisinde yayınlanan bir yazısıyla başladı. Halk edebiyatıyla ilgili çalışmaları Yeni Türk, Yücel, Dünya, Yirminci Asır, Ülkü, Halk Bilgisi Haberleri, Varlık, Hisar, Türk Dili dergilerinde yer aldı. Öykü kitabı dışında Keloğlan Masalları (1936), İstanbul Masalları (1936), Köroğlu Masalı (1939), Bilmeceler ve Maniler (1941), Altın Tas (1942), Beybörek (1942), Alabalık (1944), Çocuk Masalları (1944), Altın Araba (1944), Peri Kızı (1945), Yeşil Kuş (1945), Elmas İşlemeli Kılıç (1946), Konuşan Kaval (1946), Seksen Göz (1946), Şamdan Kızı (1946), Kırk Kardeş (1949), Fatma Nine (1950), Altın Bülbül (1953), Küçük Sultan’ın Güvercini (1953), Limon Kız (1955), Talih Kuşu (1960), Korkusuz Sultan (1962), Türk Folklor ve Etnografya Kılavuzu (1964), Türk Halk Bilmeceleri (1969), Türk Halk Masalları (1971) adlı derleme, inceleme kitapları bulunan Naki Tezel 1980’de İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Yıkılan Köprü

(Alâeddin Kıral Basımevi, Ankara 1944; 16 öykü: Yıkılan Köprü; “Yarın Görüşürüz”; Mektepçi; Suçlu; Küçük Kahraman; Bir Efsane; Garip Ayşe; Kanbur Doktor; Deli Recep; Namus; Köylü Sanatkâr; Güllü; Çoban Kız’ın Babası; Yatır; Vatan İçin; Gülnâzik)