Menu
Öykücüler Sözlüğü • ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR

ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR

1887'de İstanbul'da doğdu. Babası, Hazine-i Evrak, İnsaniyet ve Ceride dergilerinin yayıncılarından öykücü ve eleştirmen Mahmut Celalettin Bey'dir. Ahmet Muhtar Bey anne tarafından dedesi, Selim Nüzhet Gerçek kardeşidir. Küçük yaşarında Fransız mürebbiyesi'nden Fransızca, Tevfik Fikret'ten Türkçe dersler aldı. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi, Paris'te Ecole libre dessiences politique'te (Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde) okudu (1905-1908); Anatole France başta olmak üzere zamanının birçok Fransız yazarıyla tanıştı, dostluk kurdu. Meşrutiyetin ilanından sonra Yurda döndü (1908). Özel şirketlerde (1909 - 1930), Ankara’da danışman olarak Dışişleri Bakanlığı'nda (1931 - 1948) çalıştı. 1948’de İstanbul’a döndü; Türk Yurda dergisinin genel yayın müdürlüğünü yürüttü (1954-57). 1960’ta Merkez Bankası İstanbul Şubesi’nde başmütercimlik yaptı; çeşitli kültür dernek ve enstitülerde görev aldı. Edebiyat hayatına Mütareke yıllarında şiirle başladı (1918). Öykü, eleştiri, portre yazılarıyla anıları Dergah, Yarın, Türk Yurdu, Varlık, Ağaç, Ülkü dergileriyle İleri, Hakimiyet-i Milliye ve Dünya gazetelerinde yayınladı. Öykü Kitapları dışında Boğaziçi Mektupları (1942), Boğaziçi Yalıları (1954), Geçmiş Zaman Köşkleri (1956) adlı anı-deneme, İstanbul ve Pierre Loti (1958), Yahya Kemal’e Veda (1959), Ahmet Haşim: Şiiri ve Hayatı (1963), Geçmiş Zaman Edipleri (Haz.: Tahsin Yıldırım, 2005) adlı anı-biyografi, Kelime Kavgası – Edebiyata ve Romana Dair (Haz.: Tahsin Yıldırım) adlı deneme-eleştiri, Aşk İmiş Her Ne Var Alemde (Aşk’a Dair Seçilmiş Mısralar ve Beyitler 1403-1950) (1955), Geçmiş Zaman Fıkraları (1958) adlı derleme ve Seçmeler (Haz.: Selim İleri, 1992) adlı kitapları bulunan Abdülhak Şinasi Hisar, 1963’te İstanbul'da beyin kanamasından öldü. Fahim Bey ve Biz’iyle 1942 CHP Hikaye ve Roman Mükafatı’nı kazanandı.

Öykü Kitapları:

Fahim Bey ve Biz

(Hilmi Kitabevi, İstanbul 1941, 20 öykü: Bir Ölüm Haberi; Babamın Anlattıkları; Esvaplar; Fahim Beyli Saffet Hanım; Küçük Ev ve Dünya Haberleri; Saatler; Ukâlanın Dedikleri; “Teşebbüsü Şahsî” Aleminde; Hanımların Söyledikleri; Rûya; Rûya Tâbiri; Fahim Bey Hakkında İlk Hislerim; Fahim Bey Hakkında Değişen Hislerim; Fahim Bey ve İstanbul; Delilik Rivayetleri; İhtiyarlık Duyguları; Fahim Bey’in Son Zamanları ve Hakkında Son Hislerim; Her Şeye Rağmen Gönülleri Şâd Eden Hayat; Bir Gün Olur...; Fahim Beye Hitaplar ve sualler)

Çamlıcadaki Eniştemiz

(Hilmi Kitabevi, İstanbul 1942; Varlık, İstanbul 1967, 27 öykü: Kadrini Bilmediğimiz Deliler; Deli Eniştemizin Resmi; Eski Çamlıca; Çamlıcadaki Eniştemizin Köşkü; İçinde Yüzdüğümüz İtikat Alemi; Eniştemizin Korkuları; Eniştemizin Bilgeliği ve Bilgiçliği; Deli Eniştemi ve Yemekler; Çamlıcadaa Günler ve Geceler; Geceleyin Eniştemiz; Beyoğlu Gecelerimiz; Eniştemizin Garip Huyları; Eniştemizle Halam; Deli Eniştemiz ve Yemekler 2; Memur Olarak Gidişler; Mâzul Olarak Dönüşler; Eniştemizin Korkuları 2; Eniştemiz ve Arabistan; Deli Eniştem Bana arabitanı Veriyor! Eniştemizin Korkurları 3; Halam Eniştemizden Ayrılıyor!; Çamlıcadaki Eniştemiz Köşkünden Vaz Geçiyor!; Deli eniştemiz Kadın Delisi Oluyor!; Deli Eniştemizin Tellâl Hüseyin Efendiyle Maceraları; Eniştemizle Halamın Ölümleri; Hayat Duyguları ve Ölüm Düşünceleri; Bu Alemte Son Kalan Cümle)

Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği

(Hilmi Kitabevi, İstanbul 1952, 1 uzun öykü: Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği)