Menu
Öykücüler Sözlüğü • İSA ÇELİK

İSA ÇELİK

1944’te Gülnar / Mersin’de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. UNESCO’ya bağlı Uluslararası Fotoğraf Federasyonu (FIAP) “Artist of FIAP” unvanına sahip profesyonel fotoğrafçıdır. 1973’ten sonra yaklaşık 60 fotoğraf sergisi açtı; Görsel Sanatçılar Derneği Başkanlığı’nda bulundu. Perde vee Sahne Sanatçıları Sendikası’nın yönetiminde görev aldı. Öykü kitabı dışında beş fotoğraf kitabı bulunmaktadır.

Öykü Kitapları:

Dur Gitme

(İskele, İstanbul 2005, 10 öykü: Şıpdüşen; Kınalı Keklik; Güllü Gelin; Dur Gitme; Töstü; Yavşak; Güzel Gözlü, Güzel Sözlü Canım Anne; Muhayyer Karı; Sarı Sıçan; Satı, Satı Yeter)

Naldöken

(Varlık, İstanbul 2007, 6 öykü: Edik Bağlarını kimlere Vereyim Ay Alim; Soyka; Naldöken; Ahırotu; Ziftli Gelin; Zıbın)