Menu
Öykücüler Sözlüğü • HASAN İZZETTİN DİNAMO

HASAN İZZETTİN DİNAMO

1909’da Abanda köyü/Akçaabat/Trabzon’da doğdu. Çocukluğu Samsun ve İstanbul’daki Darüleytam’da geçti. Amasya Öksüzler Yurdu’ndan ilkokulu bitirme belgesi aldı (1931), ortaokulu da burada bitirip, sanat okuluna devam etti; öğrenimini Sivas Öğretmen Okulu’nda tamamladı. Malatya ve Adıyaman’da iki yıl öğretmenlikten sonra girdiği Akara Gazi Eğitim Enstitüsü’ndeki öğrenimini tamamlayamadan, son sınıfta ayrıldı (1935). Tren adlı şiiriyle 142. maddeye muhalefetten dört yıl ağır hapis cezası aldı, cezaevinden çıkınca (1939) İstanbul’a yerleşti ve edebiyat uğraşısında karar kıldı, çeviriler yapıp özel dersler vererek hayatını kazandı. “Vatan Şarkısı”, “İki Emekli General ve Bir Sivil Amirale Reddiye” başlıklı şiirleri nedeniyle tekrar kovuşturmaya uğradı (1942), yedek subaylık hakkı elinden alınarak sakıncalı asker statüsüyle yedi yıl süren zor bir askerlik dönemi geçirdi (1942-1949). Tekrar İstanbul’a dönerek çevirmenlik, fotoğrafçılık, derleme çalışmaları yaparak, özel dersler vererek geçimini sağladı. 1955 yılı 6-7 Eylül olaylarında, 12 Mart darbesinde yine tutuklandı, serbest bırakıldı. Edebiyat hayatına 1926’da İzler dergisinde (Giresun) çıkan ilk şiiriyle başladı. Öykü, yazı ve şiirleri Servertifünun/Uyanış, Adım, Taşan, Yürüyüş, İnsan, Sokak, Hamle, Küllük, Ses, yeni İnsanlık, Yeni Edebiyat, May, Türkiye Yazıları dergilerinde yer aldı. Öykü kitabı dışında, Kutsal İsyan (8 cilt, 1966-67), Ateş Yılları (1968), Savaş ve Açlar (1968), Kutsal Barış (1971), Öksüz Musa (1973), Musa’nın Mapushanesi (1974), Koyun Baba (1976), Musa’nın Gecekondusu (1976), Açlık (1980), Türk Kelebeği (1981), Adalet Sıtması (1983), Anadolu’da Bir Yunan Askeri (1988), Sübyan Koğuşu (1994) adlı roman, Adsız Kitap (1931), Deniz Feneri (1937), Karacaahmet Senfonisi (1960), Özgürlük Türküsü (1971), Mapushanemden Şiirler (1974), Sürgün Şiirleri (1975), Gecekondumdan Şiirler (1976), Kavga Şiirleri (1977), Çoban Şiirleri (1982), Nazım’dan Meltemler (1989), Tuyuğlar (1990) adlı şiir, 6-7 Eylül Kasırgası (1971), II. Dünya Savaşından Edebiyat Anıları (1984), TKP, Aydınlar ve Anılar (1989) adlı anı, Kenti Yiyen Çocuk (1991) adlı çocuk ve M. Gorki’den Goethe’den çeviri kitapları bulunan Hasan İzzettin Dinamo 1989’da İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Savaşta Çocuklar

(Köyün Çocuğu, İstanbul 1981)