Menu
Öykücüler Sözlüğü • M. ŞEVKİ YAZMAN

M. ŞEVKİ YAZMAN

1896’da Elazığ’da doğdu. Elazığ Askeri Rüşdiyesi’ni, Kuleli Askeri Lisesi’ni, (1914). Harp Okulu’nu (1924), İü Fen Fakültesi Elektrik ve Makine Bölümü’nü bitirdi (1931). Silahlı Kuvvetler’de Zabit vekili olarak 1. Dünya ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katıldı, Yüksek Mühendis ve İstihkam subayı olarak çalıştı. Elazığ Milletvekili olarak TBMM’inde bulundu (1950-54). TPAO idari mecilisi üyeliği yaptı. Öykü kitapları dışında, Toros Çocuğu (1943) adlı roman, Mehmetçik Avurapa’da (1928), İstiklal Savaşı Nasıl Oldu (1934), Türk Çanakkale (1938) adlı tarih, anı, Viyana Kapılarından Dönüş ve Osman Ağa’nın Çilesi (1962), Tarihte Türk Alman Dostluk İlişkileri (R. Tufan ile birlikte, 1969) adlı inceleme, Viyana Muhasarasından Sonra Avusturyalılara Esir Düşen Osman Ağa’nın Hatıraları (1961) çevrimyazı, R. Dottrens, R. Stewig’ten çeviri kitapları bulunan M. Şevki Yazman, 1974’te İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

İlk Kurşun

(Kenan Kutay Matb., İstanbul 1936, 2 öykü: İlk Kurşun; Ayvalıkta Neler Oluyordu)

Bölüğün Oğlu

(Çocuk Esirgeme Kurumu, Ankara 1944, 5 öykü: Küçük Ali’yi Bölüğe Nasıl Kabul Etmiştik?; Çok Çetin Bir Harp Vazifesi; Sakarya Kenarında; Sakarya’da Taarruz; Köye Doğru)