Menu
Öykücüler Sözlüğü • TANJU CILIZOĞLU

TANJU CILIZOĞLU

1936’da Sivas’ta doğdu. Vefa Lisesi’ni bitirdi. Vatan gazetesinde gazeteciliğe başladı, Şehir, Hergün, Yeni İstanbul, Tercüman, Yeni Gün, Akşam gazetelerinde yazar, muhabir, yazı işleri müdürü olarak çalıştı, Tiyatro 76 ve Edebiyat 81 (1981-83) adlı dergileri çıkardı. Edebiyat hayatına Onüç dergisinde yayınlanan öykü, deneme ve eleştirileriyle başladı. Öykü kitapları dışında anı-röportaj, derleme kitapları bulunmaktadır.

Öykü Kitapları:

Hoşt Amerika

(Garanti Matb., İstanbul 1968, 6 öykü:Hoşt Amerika; Bay Polis Şefi; Mor Hoca; Nallı Sülüman; Sazlı Damdan Bir Durmuş Hasan; Su)

Memleketimden İnsan Hikâyeleri

(Üç, İstanbul 1972, 6 öykü: Hırsız; Mehdi; Bekçi İsmail; En-gerekler; Bir Ölü; Sekiz Gül; İki Hırsız; Keramettin Bey)

Balyoz

(Tel, İstanbul 1974, 1 uzun öykü: Balyoz)