Menu
Öykücüler Sözlüğü • CEVDET KUDRET

CEVDET KUDRET

1907’de İstanbul’da doğdu. Tam adı Süleyman Cevdet Kudret; Solak soyadını Kudret olarak değiştirdi. Numune-i İrfan İlkokulu’nu, Davutpaşa ortaokulunu bitirdi. İstanbul Erkek Lisesi’nde başlayan lise öğrenimini İstiklal Lisesi’nde tamamladı (1930). Darülfünun Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Kayseri Lisesi’nde (1934), Ankara Konservatuarı’nda, Ankara Erkek Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. Türk Ansiklopesi’nde edebiyat sekreteri olarak çalıştı (1945-50). Öğretmenlikten ayrılarak bir süre avukatlık yaptı (1951-52). TDK’da redaktör, Bilgi Yayınevi’nde danışman olarak bulundu (1967-70). SBF Basın-Yayın Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı (1970-75). Ekonomiik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. Edebiyat hayatına 1927’de Servet-i Fünun’da çıkan bir şiiriyle başladı. Öykü, şiir ve incelemeleri döneminin edebiyat dergilerinde yayınlandı. Öykü kitabı dışında Türk Edebiyatında Hikay ve Roman (3 cilt, 1965; 1967; 1990), Abdülhamid Devrinde Sansür (1977), Örneklerle Edebiyat Bilgileri (2 cilt,1980), Örnekli Türk Edebiyatı Tarihi (1995), Edebiyat Kapısı (1997) adlı inceleme, araştırma, Yedi Meşale (Ortak kitap, 1928), Birinci Perde (1928) adlı şiir, Sınıf Arkadaşları (1943), Havada Bulut Yok (1958), Karıncayı Tanırsınız (1976) adlı roman, Tersine Akan Nehir (1929, basılmadı), Rüya İçinde Rüya (1934, tefrika), Kurtlar (1936, tefrika), Danyal ve Sara (1938, tefrika), Yaşayan Ölüler (1994) adlı oyun, Dilleri Var Bizim Dile Benzemez (1966), Bir Bakıma (1977), Benim Oğlum Bina Okur (1983), Kalemin Ucu (1991) adlı deneme ile çok sayıda monografi, derleme, çevrimyazı ve okul kitapları bulunan Cevdet Kudret 1992’de İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Sokak

(İnkılap ve Aka, İstanbul 1974, 12 öykü: Eglencelik: Karanfil Sokağındaki Ev; Utanma Korkusu; Gök Mahkemesi; Hoş Geldin Victory; Kulak; Terlikler; Ağlancalık: Sokak; Dikimevi; Ölü Yemeği; Göçmen; Eşya Piyangosu; Öbür Ankara)