Menu
Öykücüler Sözlüğü • CAFER SOLGUN

CAFER SOLGUN

1962’de Dersim’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamladı. Siyasal nedenlerle Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılandı; 18 yıl hapis kaldı.

Öykü Kitapları:

Cihangir’de Bir Ev

(Chiviyazıları, İstanbul 2003, 7 öykü: Cihangir’de Bir Ev; En Büyük Beşiktaş; Yıllar Sonra; Sarhoş Bir Akşamdı; Korku; Ekmek Davası; Bir Gün)

Gitmek –Kırılma Öyküleri-

(Chiviyazıları, İstanbul 2006, 9 öykü: “Benim de Adım Yok”; “Oğlum... Gitme...”; Parçalanma; Görüş; Gitmek...; Geçiş... Bir Demet Kır Çiçeği; Bir Gün Zagros’ta...; “Ben de Gelirdim”)