Menu
Öykücüler Sözlüğü • ÖMER LEVENTOĞLU

ÖMER LEVENTOĞLU

Şenkaya / Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Şenkaya’da tamamladı. Bir süre iktisat okududuktan sonra Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. 1994’te gazetecilige başladı, halen Birgün gazetesinde çalışıyor. Öykü kitabı dışında, Rant Savaşı Kıskacında Türkiye Ekonomisi (?) adlı bir inceleme kitabı bulunuyor.

Öykü Kitapları:

Soğuk Cam

(Kardelen, İstanbul 2004, 11 öykü: İkinci Dereceden Yanık; Senin Askerliğin Bitmez Oğlum Edip; İzmarit; Randevu; Meçhulün Faili; Berfin; Baraka; Surların Halayı; Soğuk Cam; Küresel Kolböreği; Hayalperestin Zor; )