Menu
Öykücüler Sözlüğü • AHMET HAMDİ TANPINAR

AHMET HAMDİ TANPINAR

1901’de İstanbul'da doğdu. İstanbul'da Ravza-i Maarif İbtidaisi'nde, Sinop (1908-09), ve Siirt rüşdiyelerinde (1909-10), Vefa, Kerkük (1914-15) ve Antalya sultanilerinde okudu (1917). Baytar mektebinde bir yıl okuduktan sonra bıraktı (1918), İÜ Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi (1919-1923). Erzurum, Konya (1925) ve Ankara liseleriyle (1927), Gazi Eğitim Enstitüsü, Kadıköy Lisesi (1932), Üsküdar Amerikan Koleji’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde edebiyat, mitoloji, estetik ve sanat tarihi dersleri verdi (1932-1939). İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Türk Edebiyatı Profesörü oldu (1939). Maraş’tan milletvekili yapıldı (1943-46). Bir süre Milli Eğitim müfettişliğinde ve Güzel Sanatlar Akademisinde eski görevinde çalıştıktan sonra 1949’da İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne yeniden döndü. Edebiyat hayatına 1920’de Celal Sahir’in yayınladığı Altınca Kitap şiir dergisinde yer alan bir şiiriyle başladı. Şiir, öykü ve yazıları Dergah, Milli Mecmua, Görüş, Hayat, Yeni Türk, Kültür Haftası, Varlık, Ağaç, Oluş, İstanbul, Ülke, Yeditepe, Aile dergilerinde yayınlandı. Öykü kitapları dışında Şiirler (1961), Bütün Şiirleri (1976) adlı şiir, Huzur (1949), Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1961), Sahnenin Dışındakiler (1973), Mahur Beste (1975), Aydaki Kadın (1987) adlı roman, Beş Şehir (1946), Yaşadığım Gibi (1970) adlı deneme, Tevfik Fikret: Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri (1937), Namık Kemal Antolojisi (1942), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi (1949), Yahya Kemal (1962), Edebiyat Üzerine Makaleler (1969) adlı araştırma-inceleme, İki Ateş Arasında (1998) adlı senaryo, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektupları (Haz.: Z. Kerman, 1974), Tampınar’dan Hasan Ali Yücel’e Mektuplar (Haz.: C.Y. Eronat, 1998) adlı mektup, Euripides, L. Lechat’tan çeviri kitapları bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar 1962’de İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Abdullah Efendi'nin Rüyaları

(Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul 1943, 5 öykü: Abdullah Efendinin Rüyaları; Geçmiş Zaman Elbiseleri; Bir Yol; Erzurumlu Tahsin; Evin Sahibi)

Yaz Yağmuru

(Varlık, İstanbul 1955; Büyük Kitaplık, İstanbul 1972, 7 öykü: Yaz Yağmuru; Teslim; Acıbademdeki Köşk; Rüyalar; Ademle Havva; Bir Tren Yolculuğu; Yaz Gecesi)

Hikayeler

(Dergah, İstanbul 1983, 14 öykü: Abdullah Efendinin Rüyaları: Abdullah Efendinin Rüyaları; Geçmiş Zaman Elbiseleri; Bir Yol; Erzurumlu Tahsin; Evin Sahibi; Yaz Yağmuru: Yaz Yağmuru; Teslim; Acıbademdeki Köşk; Rüyalar; Ademle Havva; Bir Tren Yolculuğu; Yaz Gecesi; Kitaplaşmamış Hikayeler: Fal; Emirganda Akşam Saati)