Menu
Öykücüler Sözlüğü • HAKKI KAMİL BEŞE

HAKKI KAMİL BEŞE

1899’da Araç/Kastamonu’da doğdu. Mülkiye Mektebi’ni bitirdi (1923). Fransa’daki maliye teftiş stajından sonra Anadolu’nun çeşitli kentlerinde maliye müfettişi olarak çalıştı. Maliye Bakanlığı Teknik Heyeti üyeliğinde bulundu. Ticaret Bakanlığı’nda müsteşar muavini olarak çalıştı ve bakanlığın Teftiş Kurulu Heyeti’ni kurdu. Köy Kalkınma İşleri Vakıflar Umum Müdürü iken kendi isteğiyle emekliye ayrıldı (1950). İstanbul’da komisyonculuk yaptı. 1960 askeri darbesinden sonra Kurucu Meclis üyeliğine getirildi. Öykü kitapları dışında Fırıldak (1969) adlı bir oyun ve mesleki kitapları bulunan Hakkı Kamil Beşe, 1982’de öldü.

Öykü Kitapları:

Tek Çarık Yüzbaşı

(Başbakanlık Devlet Matb., Ankara 1946, 10 öykü: Yol Yaptırmayan Memur, Yüzbaşıdan Bucak Müdürü, Tekçarıktan Kaymakam; Köy Odasında Birkaç Saat; Moğsu ile İneği Kurt Yiduğu Çukur Arasında Bir Gezinti; Cahillik Canımıza Taketti!; Şu Arslan Taşının Bir Ayağını Kırın, Bir Yere Gidemesin...; Okçular Deresi Sekiz Köyü Andınlatağa Yeter; Kaba Çam, Dalı Budağı İle Gürler; Bir Davrnabilsek Çocuklar, Ah Bir Davranabilsek; Bu İki Ölüden Hangisine Daha Çok Acımalı?; Akkayaya Giden Yol)

Kırkkanat

(Dergâh, İstanbul 1976)