Menu
Öykücüler Sözlüğü • YAHYA KEMAL BEYATLI

YAHYA KEMAL BEYATLI

1884’te Üsküp’te (Makedonya’da) doğdu. İlk öğrenimini Üsküp’te Yeni Mektep’te (1889) yaptı, Mekteb-i Edeb’de girdi (1892), Üsküp İdadisi’nde başlayan öğrenimine (1895) Selanik’te devam etti (1897); bu öğrenimini tamamlamak için geldiği İstanbul’dan (1902) Paris’e gitti ve burada yaklaşık 10 sene kaldı. 1912’de İstanbul’a döndü. Dâruşşafaka Mektebi’nde (1913), Medresetü’l-Vâizîn ve Haydarpaşa İttihat Mektepleri Lisesi’nde (1914), Heybeliada Bahriye Mektei’nde (1916), Dârulfünun Edebiyat Şubesi’nde (1916-19) tarih, edebiyat, medeniyet tarihi, batı ve Türk edebiyatı tarihi derslerini verdi. Tedavi için gittiği Sofya’dan (1921) döndükten sonra, Lozan Konferansı’na müşavir aza olarak katıldı (1922). Urfa (1923-26), Yozgat (1934), Tekirdağ (1935) ve İstanbul’dan (1942) milletvekilli yapıldı. Ayrıca Varşova (1926), Madrid (1929), Lizbon (1931) orta elçilikleri ile Pakistan (1948) büyük elçiliği görevlerinde bulundu. 1949’da emekli olarak yurda döndü. Öykü kitabı dışında, Kendi Gök Kubbemiz (1961), Eski Şiirin Rüzgârıyla (1962), Rubâîler ve Hayyam Rubâilerini Türkçe Söyleyiş (1963), Bitmemiş Şiirler (1976) adlı şiir, Aziz İstanbul (1964), Eğil Dağlar (1966), Siyasî ve Edebî Portreler (1968), Edebiyata Dair (1971), Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım (1972), Tarih Musahabeleri (1975), Mektuplar Makaleler (1977), Pek Sevgili Beybabacığım (1998) adlı makale-söyleşi ve anı-mektup kitapları bulunan Yahya Kemal 1958’de İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Siyasi Hikâyeler

(Yahya Kemal Enstitüsü, İstanbul 1968, 12 öykü: Şem’i Molla; Bir Gözdenin Gafleti; Raif Efendi’nin Katli; Damat Mehmet Paşa; Vehbi Efendi; Sultan Albülaziz’e Dair Bir Musâhabe; Bitmemiş Hikâyeler: Bir Yaz Levhası; Mehmet Ali Bey’in Düşüncesi; Bir Tekâpû Sahnesi; Siyâsette Şâh-ı Dârû; Ali Kirâmi Bey; Bu Gece Benimsin)