Menu
Öykücüler Sözlüğü • MÜNİR GÖLE

MÜNİR GÖLE

1961’de İstanbul’da doğdu. BÜ’ni bitirdi; Floransa, Lozan ve Cenevre’de barmen, voleybolcu, çizer, dekoratör, turizmci, tüccar olarak bulundu. Halen fotoğrafçılıkla uğraşıyor ve yurt dışında yaşıyor. Öykü kitabı dışında Uzak Bir Gölge (1999), Sarı Zarf (2001) adlı roman, Surat Buruşturmalık 52 Metin (2002) deneme-anlatı, Fowles, Borges, Tabucci, Auster, Melville ve Gombrowicz’den çeviri kitapları bulunuyor.

Öykü Kitapları:

Yansılar Kitabı

(Afa, İstanbul 1997, 7 öykü: Zaman Kayması; Yanılsama; İki Tür Yitim; Bir Boşluk; Noktürn; Kan Bağı; Arayış)