Menu
Öykücüler Sözlüğü • PERİHAN ERGUN

PERİHAN ERGUN

1928’de İzmir’de doğdu. İlk ve ortaokulu Kasımpaşa’da, Liseyi Beyoğlu İnönü Kız Lisesi’nde okudu. İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1953); aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Şişi Koleji’nde, İtalyan Kız Ortaokulu’nda, Pertevniyal, Kasımpaşa, Taksim, Gemlik ve Yalova Lise’lerinde öğretmenlik yaparak emekli oldu (1982). Çevremiz gazetesini çıkardı (1984-85). Edebiyat hayatına Yavrukurt dergisinde yayınlanan yazılarıyla başladı. Öykü ve yazıları Türk Dili dergisi ile Cumhuriyet gazetesinde yer aldı. Öykü kitabı dışında, Sait Faik Abasıyanık 90 Yaşında (A. Kutlu ile 1996), Cumhuriyet Aydınlanmasında Öncü kadınlarımız (1997) adlı inceleme kitapları bulunmaktadır.

Öykü Kitapları:

Kasketin Yeri

(Scala, İstanbul 2001, 7 öykü: Kasketin Yeri; Akasya Gövdesindeki Labada; Tutukevinde doğum; Tek Ayaklı Kumru; Sütçü Memet; Kapkacak Değmesin; Sokaktaki Çocuklar)