Menu
Öykücüler Sözlüğü • ŞÜKUFE NİHAL

ŞÜKUFE NİHAL

1896’da İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Şam, Beyrut ve Selanik’te tamamladı. Darülfünun Coğrafya Şubesi’ni bitirdi (1919). Mütareke’de Müdafaa-i Milliye Grubu’nda çalıştı. İstanbul Kız Lisesi’nde öğretmenlik yaptı, emekli oldu (1953). Edebiyat hayatına çok küçük yaşlarda gazete dergilerde yayınlanan şiirleriyle başladı. Şiir ve yazıları Nedim, Güneş, Şair, Çınaraltı, Aydabir, Şadırvan dergilerinde yer aldı. Öykü kitabı dışında Renksiz ıstırap (1928), Yakut Kayalar (1931), Çöl Güneşi (1933), Yalnız Dönüyorum (1938), Domaniç Dağlarının Yolcusu (1946), Çölde Sabah Oluyor (1951) adlı roman, Yıldızlar ve Gölgeler (1919), Hazan Rüzgarları (1928), Gayya (1930), Su (1933), Şile Yolları (1935), Sabah Kuşları (1943), Yerden Göğe (1960) adlı şiir, Finlandiya (1935) adlı anı-gezi kitapları bulunan Şukfe Nihal 1973’te İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Tevekkülün Cezası

(İlhami-Fevzi Matb., İstanbul 1928)