Menu
Öykücüler Sözlüğü • GÖZEN KÜÇÜKERMAN

GÖZEN KÜÇÜKERMAN

Hakkında bilgi bulunamamıştır.

Öykü Kitapları:

Seksek arkadaşım Hadriyanus

(Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2002, 23 öykü: Seksek Arkadaşım Hadriyanus; “Şakir Zümre” ve “Ayşe Abla Çocuk Korosu”; Dayımın Gidilemeyen Düğü-nü; Tashih Edilen Mektup; Arkeolog Halet Hanım; Rukiye Hatun; Soğukoluklu Hamparsum Efen-di; Bölüm Ahmet ve Kore Gazisi; İstanbullu Aile; Beşibiryerdeli Kadriye Abla; Cevriye Hanım Tey-ze Çiçeği; “Mahzere”, Gözü Görünmeyen At; Müteverrim; Wagon Lits; Tom; Foto; Doktor ve Ho-rozları; Çerçiciiii; Matbaacı Osman Bey Sokak; “Harbe Gidiş”... Hal ve Gidiş...; Yakılan Geçmiş)