Menu
Öykücüler Sözlüğü • ERTUĞRUL OĞUZ FIRAT

ERTUĞRUL OĞUZ FIRAT

1923'te Malatya'da doğdu. Malatya Lisesi'nde okudu. İÜ Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Beste çalışmalarına başladı (1943-44). Karl Berger'den armoni dersleri aldı. Malatya'ya dönerek avukatlığa başladı (1951). Ankara'da askerliği sırasında tanıştığı İlhan Usmanbaş'ın desteğiyle müzik alanındaki çalışmalarını derinleştirdi; 1953-54'te keman, klarnet, piyano için "Üçlü Sonat op.3"ü yazdı. Resim çalışmalarına başladı (1960). Türk Dil Kurumu üyeliğine seçildi (1964). Çeşitli illerde sorgu ve ceza yargıçlığı görevlerinde bulunarak emekli oldu (1979). Ankara'ya yerleşti, halen burada yaşamaktadır. Müzik ve resim çalışmalarını bir arada yürüten sanatçı ilk sergisini 1970'te Almanya'nın Wuppertal kentinde açtı. Edebiyat hayatına 1940’lı yıllarda yazdığı öykü ve şiirle başladı. Sanat ve edebiyat yazıları, öyküleri Küçük Dergi, Türk Dili, Yücel, Eflatun, Güney, Filarmoni, Ankara Sanat ve Oluşum’da yer aladı. Öykü kitapları dışında, Umursanmamış (1999), Çağdaş Küğ Tarihi İçin İmler 1 (1999) adlı kitapları bulunmaktadır.

Öykü Kitapları:

Karmakarışık Öyküler

(Metis, İstanbul 1995, 7 öykü: Karmakarışık; Bir Gün; Puspuslu Terelelli I; Puspuslu Terelelli II; Puspulsu Terelelli III; Puspuslu Terelelli IV; Kantaşı)

Seviçıra

(Doruk, Ankara 1997, Şiirleriyle birlikte, 36 öykü: Öykü I;Öykü 2; Ara Öykü; Öykü 3; Köşger Hayrullah’ın Düşündükleri; Aldı Dalosman’ın Anası Arife; Bakalım Ne Dedi; Eksik Öykü; Öykü 4; Çatal Öykü; Öykü 5; Öykü 6; Öykü 7a; Öykü 7b; Öykü 8a; Öykü 7c; Öykü 8b; Öykü 7d; Öykü 8c; Öykü 8d; Öykü 7e; Öykü 7f; Öykü 8e; Öykü 7g; Öykü 8f; Öykü 7h; Cambot Masalı; Öykü 8g; Öykü 7i; Öykü 8h; Öykü 7j; Öykü 7k; Öykü 8i; Düzensiz Belgelerin Öyküsü; Bitmemiş Öyküye Bitiriş; Giz Göğsünde Solukcana İnip Kalkışır)