Menu
Öykücüler Sözlüğü • ÖMER SEVİNÇGÜL

ÖMER SEVİNÇGÜL

1958’de Elbistan / Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elbistan’da tamamladı. AtaÜ Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. Memur olarak çalıştı (1987-96). Bir reklam şirketini yönetti. Modern Kültür Merkezi’ni kurdu, başkanlığını üstlendi. Halen Adapazarında yaşıyor. Edebiyat hayatına 1977’de Hürsöz (Erzurum) gazetesinde yayınlanan bir yazısıyla başladı. Öykü ve yazıları Yeni Asya, Köprü, Yeni Nesil, Zafer, Sur, Boğaziçi, Adı Yok dergi ve gazekelerinde yer aldı. Öykü kitapları dışında Çırpınış (1984) adlı roman, İşte Böyledir Hayat (1987), Kulluğum Sultanlığımdır (1987), Felsefi Kavramlar Üzerine (1997), Bana Soran Oldu mu (1999), Simuzer (1999) adlı deneme, Hadis El Kitabı (1998), Güzel Konuşma ve Yazma Sanatı (1986), İlmi Felsefi Edebi Lügat (1996) adlı inceleme, sözlük kitapları bulunmaktadır.

Öykü Kitapları:

Hazan ve Bahar

(?, 1983)

Takip

(Cihan, İstanbul 1985)