Menu
Öykücüler Sözlüğü • VECİHİ

VECİHİ

1869’da İstanbul’da doğdu. Tam adı Vecihi Mehmet. Mühendis Okulu’nu bitirdi (1891), istihkam subayı oldu. Nafia Fen Heyeti’nde çalıştı. Edebiyat hayatına, 1894’te İkdam gazetesinde tefrika edilen romanlarıyla başladı. Öykü kitapları dışında, Mihridil (1895), Mehcure (1895), Hikmet yahut Mehcure’nin Kısm-i Sanisi (1898), Nerime (1898), Hürrem Bey (1898), Sail (1898), Malik (1898), Mesude (1898), Çoban Kızı (1898), Nedamet (1898), Müjgan (1898), Hasbihal (1899), Vuslat (1899), Sakıp (1899), Netice yahut Bir Yetimin Sergüzeşti (1899), Harabe (1899), Feryat (1899), Hasta (1899), Sevda-yı Masumane (1900) adlı roman, Musavver Tarih-i Harp (1899) adlı tarih kitapları bulunan Vecihi 1904’te İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Halime

(İkdam Matb., İstanbul 1898)

Hikaye-i Müntehabe

(İkdam Matb., 1898)