Menu
Öykücüler Sözlüğü • ÖMER SEYFETTİN

ÖMER SEYFETTİN

1884’te tarihinde Gönen'de doğdu. Öğrenimine Gönen'de bir mahalle mektebinde başladı. İstanbul’da Mekteb-i Osmanî'de, ardından 1893 ders yılı basında Askerî Baytar Rüştiyesi'nde okudu (1896). Edirne Askerî İdadîsi'ne devam etti. 1900'de İdadî'yi bitirerek İstanbul'a döndü; Mekteb-i Harbiye-i Şahane'ye başladı. 1903’te Makedonya'nın karışması üzerine Sınıf-ı müstacele denilen bir hakla imtihansız mezun oldu. Piyade Asteğmeni rütbesiyle, merkezi Selanik'te bulunan Üçüncü Ordu'nun İzmir Redif Tümeni'ne bağlı Kuşadası Redif Taburu'na tayin edildi. 1906'da İzmir Jandarma Okulu'na öğretmen olarak atandı. Selanik Üçüncü Ordu'da görevlendirildi (1909). Balkanların farklı yerlerinde görev yaptı. İlk öykü ve yazıları Kadın, Bahçe (Manastır) Hüsn ü Şi'r / Genç Kalemler (Selanik), Aşiyan, Zeka, Musavver Hale, Ziya Gökalp'le birlikte kurucuları arasında yer aldığı Yeni Hayat ve Türk Yurdu dergilerinde yayınlandı. Bir yıllık esaret hayatından sonra İstanbul'a döndü (1913). Bir süre sonra da Türk Sözü dergisinin başyazarlığına getirildi. 1914’te Kabataş Sultanisi'nde ölümüne kadar sürecek olan öğretmenlik görevine başladı. 1915'teki evliliği uzun sürmedi, eşinden ayrıldı, tekrar yalnızlığına döndü. 1917'den 1920'ye kadar birçok acı ve sıkıntıya rağmen verimli bir bir yazı hayatı geçirdi. Yeni Mecmua, Şair, Donanma, Büyük Mecmua, Yeni Dünya, Diken, Türk Kadını gibi dergilerle Vakit, Zaman ve İfham gibi gazetelerde öykü ve yazıları yayınlandı. Eskiden beri süregelen hastalığı 25 Şubat 1920'de arttı, 4 Mart'ta hastahaneye kaldırıldı, 6 Mart 1920'de vefat etti. Önce Kadıköy Kuşdili Mahmut Baba Mezarlığı'na defnedildi. Daha sonra mezarı yol çalışmaları nedeniyle 1939'da Zincirlikuyu Asrî Mezarlığı'na nakledildi. Sağlığında, Tarih Ezelî Bir Tekerrürdür (1910), Harem (1918), Efruz Bey (1919) adlı öykü kitapları yayınlandı. Bilgi Yayınevi Bütün Eserleri adıyla yazarın öykülerini, makalelerini, tercümelerini, şiirlerini, fıkralarını, hatıralarını ve mektuplarını 16 kitapta, Dergâh Yayınları ise yedi kitapta topladı (1999 – 2001)

Öykü Kitapları:

Bütün Eserleri – Hikâyeler 1

(Dergâh, İstanbul 1999, Haz.: Hülya Argunşah, 39 öykü: Tenezzüh; İlk Namaz; Sahir’e Karşı; Sebat; Erkek Mektubu; Çirkin Bir Hakikat; Ay Sonunda; İki Mebus; Elma; Busenin Şekl-i İptidaisi; At; Beşeriyet ve Köpek; Apandisit; Aşk ve Ayak Parmakları; Tavuklar; Tuğra; Acıklı Bir Hikaye; Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür!; Bahar ve Kelebekler; Pamuk İpliği; İrtica Haberi; Bomba; Primo Türk Çocuğu; Ant; Aşk Dalgası; Gurultu; Koleksiyon; Piç; Hürriyet Bayrakları; Mehdi; Gayet Büyük Bir Adam; Şîmeler; Primo Türk Çocuğu; Boykotaj Düşmanı; Beyaz Lale; Sivrisinek; Falaka; Hürriyet Gecesi; Eleğimsağma)

Bütün Eserleri – Hikâyeler 2

(Dergâh, İstanbul 1999, Haz.: Hüyla Argunşah, 37 öykü: İhtiyarlıkta mı? Gençlikte mi?; Küçük Hikaye; Çanakkale’den Sonra; Ferman; Üç Nasihat; Kaç Yerinden; Kütük; Vire; Yeni Bir Hediye; Binecek Şey; Teselli; Pembe İncili Kaftan; Çakmak; Mermer Tezgah; Başını Vermeyen Şehit; “Kızılelma” Neresi?; Büyücü; Teke Tek; Topuz; Fon Sadriştayn’ın Karısı; Diyet; Düşünme Zamanı; Muhteri; Fon Sadriştayn’ın Oğlu; Cesaret; Külah; Hafiften Bir Seda; Müjde; Terakki; Velinimet; Dama Taşları; Ayın Takdiri; Yalnız Efe; Nadan; Makul Bir Dönüş; Bir Hatıra; Harem)

Bütün Eserleri – Hikâyeler 3

(Dergâh, İstanbul 1999, Haz.: Hülya Argunşah, 44 öykü: Nakarat; Tuhaf Bir Zulüm; Namus; Bir Vasiyetname; Yemin; Kesik Bıyık; Tütün; Ezeli Bir Roman; Türkçe Reçete; Ashab-ı Kehfimiz; Devletin Menfaati Uğruna; Rüşvet; Nişahlılar; Antiseptik; Tos!; Deve; Acaba Ne İdi?; Bir Kayışın Tesiri; Yüz Akı; Türbe; Forsa; Memlekete Mektup; Niçin Zengin Olmamış?; Beynamaz; Korkunç Bir Ceza; Bit; Perili Köşk; Baharın Tesiri; Nasıl Kurtarmış; Yalnız Efe; Mürebbiye; Zeytin Ekmek; Mehmaemken; Keramet; Yüksek Ökçeler; Uzun Ömür; Havyar; Pireler; Herkesin İçtiği Su; Kaşağı; Bir Hayır; Yuf Borusu Seni Bekliyor; Gizli Mabet; İlk Düşen Ak)

Bütün Eserleri – Hikâyeler 4

(Dergâh, İstanbul 1999, Haz.: Hülya Argunşah, 31 öykü: İlk Cinayet; Birdenbire; Hürriyete Layık Bir Kahraman; Çirkinliğin Esrarı; Horoz; Dünyanın Nizamı; Miras; Karmanyolacılar; Lokanta Esrarı; Kurbağa Dansı; Şevkata İman; Kurumuş Ağaçlar; Balkon; İffet; Bir Temiz Havlu Uğruna...; Uçurumun Kenarında; Asilzadeler; Bilgi Bucağında; Nezle; Kıskançlık; Tam Bir Görüş; Açık Hava Mektebi; ½; Mahcupluk İmtihanı; İnat; Bir Çocuk Aleko; Kazın Ayağı; Foya; Sultanlığın Sonu; Heykel; Yaşasın Dolap)