Menu
Öykücüler Sözlüğü • FAZIL BAYRAKTAR

FAZIL BAYRAKTAR

1928’de Kastamonu’da doğdu. Kastamonu Lisesi, Kara Harp Okulu ve Milli Güvenlik Akademisi’ni bitirdi. Subay olarak çeşitli iller-de görev yaptı. General rütbesinden emekli oldu (1984) Edebiyat hayatına 1946’da Büyük Doğu dergisinde yayınlanan bir şiiriyle başladı. Yazı, öykü ve şi-irleri Tercüman, Milliyet gazeteleri ile Varlık, Mavi, Özgür, Çağrı, Ajans Türk, Şiir Defteri, Defne, Si-ze gibi birçok dergide yer aldı. Öykü Kitapları:

Öykü Kitapları:

Kadın Parmağı

(Akademi, İzmir 1993, 15 öykü: Kadın Parmağı; Bıngıldaki Çayır; Ahmedim Ah-medim Uyan Ahmedim; Diğdik Kuşu; Şekerli Kahve; Babalar ve Oğullar; Kapalı Duran Perdeler; Top Ağacın Dibindeki Yatır; Bahar; Muska; Yüz Akı; Kasabanın Entelektüelleri; Temek Karı; Kel Me-miş’İn Zevzekliği; Kaynanayı Netmeli Merdivenden İtmeli)

Bıngıldaki Çayır

(1996)

(Kitaba ulaşılamadığından içindekiler verilmemiştir)

Bir Kasabaya İki Deli Fazla

(2000)