Menu
Öykücüler Sözlüğü • ORHAN VELİ KANIK

ORHAN VELİ KANIK

1914’te İstanbul’da doğdu. Öykücük Adnan Veli Kanık’ın kardeşidir. Galatasaray Lisesi’nde yatılı olarak okumaya başladığı ilkokulu, Ankara Gazi İlkokulu’nda, liseyi yatılı öğrenci olarak Ankara Erkek Lesesi’nde tamamladı (1932). İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ndeki yükseköğrenimini tamamlamadan ayırıldı (1936). Ankara PTT’sinde, MEB Tercüme Bürosu’nda (1945-47) çalıştı. Memurluktan ayrılarak Yaprak dergisini çıkardı (15 günlük, 27 sayı, 1949-1950). Yaprak dergisini maddi zorluklar nedeniyle kapatarak İstanbul’a yerleşti. Edebiyat hayatına, lise yıllarında kendi çıkardığı Sesimiz adlı okul dergisinde yayınlanan yazı ve şiirleriyle başladı. Şiir ve yazıları Varlık, İnsan, Ses, Gençlik, İlkılapçı Gençlik dergilerinde yer aldı. Oktay Rifat ve M. C. Anday’la birlikte çıkardıkları “Garip” adlı şiir kitabının adıyla anılan “Garip Şiir Akımı”nın en güçlü temsilcisi sayıldı. Öykü kitabı dışında Garip (Oktay Rifat, M.C. Anday ile birlikte, 1941), Vazgeçemediğim (1945), Destan Gibi (1946), Yenisi (1947), Karşı (1949), Bütün Şiirleri (1951), Seçme Şiirler (1997) adı şiir, Nesir Yazıları (öyikülerini de içerir, 1953), Edebiyat Dünyamız (1975), Bütün Yazıları I / Sanat ve Edebiyat Dünyamız (1982), Bütün Yazıları II / Bindiğimiz Dal (1982) adlı deneme, eleştirileri, Fransız Şiir Antolojisi (1947) adlı antoloji, çocuk ve çeviri kitapları bulunan Orhan Veli Kanık 1950’de İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Nesir Yazıları

(öyküleriyle birlikte, Varlık, İstanbul 1953; “Denize Doğru”, Varlık, 1969, 6 öykü: Kan; Baharın Ettikleri; Denize Doğru; Öğleden Sonra; İşsizlik; Hoşgör Köşftecisi)