Menu
Öykücüler Sözlüğü • REFİK ÖZDEK

REFİK ÖZDEK

1928’de Köstence/Romanya’da doğdu. Refik Şevki müsear ismini de kullandı. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. İÜ Hukuk Fakültesi’nde başlayan yüksek öğrenimini Çapa Eğitim Enstitüsü’nde tamamladı. 1959’dan itibaren Yeni İstanbul, Büyük Doğu, Bugün, Babıalide Sabah, Tercüman ve Yeni Haber gazetelerinde çalıştı. Bir süre Tercüman Çocuk dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Galatasaray Lisesi’nde Fransızca öğretmenliği yaptı. Uzay Yayınevi’ni kurdu ve yönetti. Öykü kitapları dışında Hücre (1973), Ocağımız Sönmesin (1989), Afşaroğlu (1994), Gece Yarısı Güneşi (1994), Yazı Yazmaktan Karnı Nasırlaşan Adam (1994) adlı roman, Hz. Peygamber Geliyor (1968), Kezban’a Mektuplar (1986) adlı şiir, Siyasi Vasiyetnameler (1975), Hedef TRT (1977), Halley Geliyor (1986), Çanlar ve Zindanlar (1985) adlı araştırma-deneme, Gözyaşı İncisi (1978), Uzaydan Gelen Adam (1978), Uzaylı Bargan’ın Dönüşü (1979) adlı çocuk, A. Carel, C. Aytmatov, C. Malaparte, H. Baun’dan çeviri kitapları bulunan Refik Özdek 1995’te İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Yüreğim Yanardağ

(Ötüken, İstanbul 1991)

Kiziroğlu Mustafa

(Ötüken, İstanbul 1994, 3 öykü: Kendi Mezarını Kazan Adam; Şakir’den Al Haberi; Kiziroğlu Mustafa)