Menu
Öykücüler Sözlüğü • OSMAN ÇELİK

OSMAN ÇELİK

1934’te Yapağı köyü/Dinar/Afyon’da doğdu. Burdur Lisesi’ni (1958), İÜ Orman Fakültesi’ni bitirdi (1965). Erzincan, Ardahan, Adapazarı, Bursa ve Denizli’de Orman İşletme Müdürlüğü (1984-91), Orman ve Köy İşleri Genel Müdürlüğü (1992-1999) yaptı; 1999’da emekli oldu. Öykü kitabı dışında, roman, oyun, derleme ve inceleme kitapları bulunmaktadır.

Öykü Kitapları:

Nartlar / Kafkas Hikâyeleri

(?, ?, 1976, Efsaneler / Hikâyeler, Portreler adıyla yeni basım, Gelişim Matb., Ankara 1987, “Hikâyeler” bölümünde 12 öykü: Küçük Cadı; Başkaldıran Dağlı; Nenof; Maryan; Kutsal Dul; Cemaleddin; Meryem; Milletlerin Dostluğu; Arma; Saess’in Oğulları; Özlem; Nefise ve Büyükleri)