Menu
Öykücüler Sözlüğü • REFİK AHMED SEVENGİL

REFİK AHMED SEVENGİL

1903’te İstanbul’da doğdu. Darülfünun’daki öğrenimini yarıda bıraktı. İfham’da gazeteciliğe başladı (1919), Kurun ve Vakit gazetelerinde çalıştı. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, Alman ve Zapyon Kız Lesis’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Kurun, Vakit, Cumhuriyet, Yeni Sabah gazetelerinde tiyatro eleştirileri yazdı. Darülbedayi Edebi Kurulu ve (1927). İstanbul Şehir Meclisi üyeliği yaptı (1930-38). TBMM’de Tokat milletvekili olarak görevlendirildi (1943-50). Radyolar Umum Müdürlüğü, Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı Radyo Dairesi müdürlüğü yaptı. TRT’nin ilk yönetim kurulunda üye olarak bulundu (1964-58). Öykü kitabı dışında, Çıplaklar (1936), Açlık (1937), Perdenin Arkası (1941) adlı roman, İstanbul Nasıl Eğleniyordu (1927), Bizim İstediğimiz Edebiyat (1933), Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu (1934), Hüseyin Rahmi Gürpınar: Hayatı, Hatıraları, Eserleri, Münakaşaları ve Mektupları (1944), Bedia: Ailesi, Hayatı, Sanatı (1950), Eski Türklerde Dram Sanatı (Türk Tiyatrosu Tarihi I, 1959), Opera Sanatı İle İlk Temaslarımız (Türk Tiyatrosu Tarihi II, 1959), Tanzimat Tiyatrosu (Türk Tiyatrosu Tarihi III, 1961), Fatih Devrinde Alimler, Sanatkarlar ve Kültür Hayatı (1961), Saray Tiyatrosu (Türk Tiyatrosu Tarihi IV, 1962), Eski Şiirimizin Ustaları (1964), Yüzyıllar Boyunca Halk Şiirleri (1965), Çağımızın Halk Şairleri (1967), Meşrutiyet Tiyatrosu (Türk Tiyatrosu Tarihi V, 1968) adlı inceleme kitapları bulunan Refik Ahmed Sevengil 1970’te İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Köyün Yolu

(Aydınlık, İstanbul 1938, 11 öykü: Köyün yolu; Medeniyet dersi; Her şeyin en iyisi; Dostumuzun hakkı var; Yengeç Ali; Böyle intihar olur mu?; Bir tabak kırıldı; Belediyecilik; Çelenk; Gece işçisi; İsimsiz hikâye)