Menu
Öykücüler Sözlüğü • ABDULKADİR HAYBER

ABDULKADİR HAYBER

1948’de Pazarcık/Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kaharamanmaraş’ta tamamladı. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1971). Malatya ve Ankara’da öğretmenlik yaptı. Ankara Gazi Eğitim Enititüsü’nde, Üsküp Kiril ve Metodi Üniversitesi’nde çalıştı. 1989’da doktorasını tamamladı. Üsküp’teki işini sürdürdü. Öykü, şiir ve yazıları Doğuş Edebiyat; Türk Edebiyatı; Sesler (Yugoslavya), Töre, Hisar; Erguvan; Milli Kültür; Türk Yurda, Türk Dili, Gazi Eğitim Fakültesi dergilerinde yer aldı. Öykü kitabı dışında, Ebubekir Hazım Teperan (1988), Necbettin Halil Onan (1988) adlı biyografi, Halide Edip, Yakup Kadri ve Reşat Nuri’nin Ronmanlarında Nesil Çatışması (1993), Muallim Naci’nin Şiirleri (H. Özbay ile, 1996), Istılahat-ı Edebiyye (A. Yalçın ile, 1996) adlı inceleme kitapları bulunmaktadır.

Öykü Kitapları:

Günortasında Arakesme

(?, 1986, 12 öykü; Hilli, Antalyalı Gen Kıza Hasret, Bitmeyen Türkü, Kezban Kızın Kitabı, Atlambaç, Korkuluk, Arakesme, Masal Gibi, Dinle Sesler, Çatışma, Anlaşmış Köpekler, Sessiz Çığlık)