Menu
Öykücüler Sözlüğü • MUHTAR KÖRÜKÇÜ

MUHTAR KÖRÜKÇÜ

1915’te Gaziantep’te doğdu. Maraş İlkokulu’nu (1925), Feyziati (Bozgaziçi) Lisesi’ni (1931), İÜ Hukuk Fakültesi’ni (1936), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nü (1953) bitirdi. Türk Hava Kurumu’nda çalıştı (1937-39). Ergani, Karlıova, Devrekani ve Mut kaymakamlıklarında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü ve TRT’de yöneticilik yaptı. Edebiyat hayatına 1935’ten itibaren Yücel dergisinde yayınlanan köy izlenimleri ve kitap tanıtma yazılarıyla başladı. Öykü ve yazıları Varlık ve Hisar dergilerinde yer aldı. Öykü kitapları dışında Köyden Haber (1950) adlı gezi, A. Gide, T. Mann ve E. Zola’dan çeviri kitapları bulunan Muhtar Körükçü 1985’te Ankara’da öldü.

Öykü Kitapları:

Anadolu Hikayeleri

(Varlık, İstanbul 1954, 15 öykü: Teber Oğlu Ömer; Yüzde Yüz Anadolu Hikayesi; Dişçi; Kendime ve Bizlere Dair; İtlere, Kurtlara Dair; At Var, Meydan Yok; Kocaoğlanlar; Taratura Kızı; Aş Erme Meselesi; Araları Açılmış; Vatandaşın Hukuku; Bir Namus Meselesi; Medeniyet; Bir İsim Meselesi; Dilcilikten Kuzu Ziyafetine)

Doğudan Hikayeler

(Kurtuluş Matb., Ankara 1968, 16 öykü: Postacı Zülküf; Babalığı; Hazret-i Ali Sillesi; “Dam”dakiler; Teber Oğlu Ömer; Hikâye Niyetine; Kahramanlar; İpli Belen; Yufka Yürekli-ler; Bastonsuz Memur; Kâmil Zühtü Kültürsel; İşleyen Demir; Su Gibi Aziz Olasın; Hoca Mehmet; Ayıp Hikâye; Bir Taşralı)