Menu
Öykücüler Sözlüğü • ŞEVKET ARI

ŞEVKET ARI

1888’de Çanakkale’de doğdu. Tam adı Mehmet Şevket Arı. İlkokulu Çanakkale’de, liseyi Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi’nde) okudu. "Halkalı Ziraat Mekteb-i Ali"sinden mezun oldu (1913). Kayseri Darüleytam (1917), Adana Ziraat Mektebi (1923), Ziraat Vekâleti Ziraat Aletleri Şubesi (1925), Çifteler Çiftliği (1926) müdürlüğü yaptı. 1929’da serbest hayata atılarak 1932 yılına kadar Emin Sazak Çiftliği müdürlüğünü yürüttü, sonra tekrar Ziraat Vekâletine dönerek 1937 yılına kadar Ziraat Aletleri Şubesi müdürü olarak çalıştı. Trakya Umumi Müfettişliği Ziraat Müşavirliği görevini yaparken (1937-1942), bir taraftan da fahri olarak Edirne Lisesi Kimya ve Fransızca öğretmenliği görevini de yürüten Şevket Arı, Zirai Kombinalar Teşkilatını kurdu ve kuruluşu ile birlikte buranın ilk reisi oldu (1942). 1950’de Tarım Bakanlığı Teknik Müşavirliğinden emekli edildi. Emekliliğini takiben, kendi başından geçen veya içinde yaşadığı olayları hikâyeleştirerek, bunların bir bölümünü çeşitli gazete ve dergilerde yayınladı. Şevket Arı, 1979’da öldü.

Öykü Kitapları:

Kırdan Bayırdan

(“Kırdan Bayırdan Derlemeler” adıyla, Kültür Bakanlığı ve Yayım Koop., Ankara 1949; Ötüken, İstanbul 1998, 56 öykü: Köyün Akıl Hocası; Yalan dolan Ahmed; Tek Hamle; Kara Keçi; Kokoz Ali; Hırsız Kim imiş?; Yoklama; Ali Ekber Ağanın Horozu; Üç Tip; Körün Taşı; Çakır Ahmet; Buna Ne Demeli?; Andık Yok; Deli Sabit; Sarı; Hacı Emminin Ziyafeti; “Arslanı Öldüren Yara”; Gelinlik Oda; “Deve ve Yular”; Hacı Memiş’in “Yasin” Tulumu; Tavşan Avı; Arıcık; Mert Düşman; Arı ve Ayı; Hindi ve Tavus; Ayının Onuru; Eşek; Heybe Dinli; Şeytan Şükran Borcunu Ödedi!; Asker Kaçağı; Böyle Akıl Vermişler; Şakir Dayı; Keskin Feraset; Minnet Yükü; Onun Hesabı da Böyle; Bunu Siz Bilemesiniz İşte; Doğru Adam; Yetim; Fındık; Ayıt ve Köy Hasreti; Bu Derdin Çaresi Bulunmaz mı?; Kara Ahmet Dayı’nın Allah’la Ahdı; Doktor Ağa; Süleyman Usta; “Deli Sabit”ten Bir Hatıra Daha; Kurşun Tutmaz Muskası; Bizim Ağa; Hacı Emmi’ye Ait Bir Hatıra Daha; Hin Oğlu Hin; İba Oğlu; Öylesi de Var Böylesi de...; Bolluk İçinde Darlık; Büyülek; Bu da Bir Hikaye; Patron; Tilki Oyunu;)

Sabrımı Denedim

(Ötüken, İstanbul 1999, 34 öykü: Hava Tebdili; Karagün Dostluğu; Baskın; Can Damarı; Haydut Devri; Sürgün; Sarı Kız; Havlamasını Bilmeyen Köpek Köye Kurt Getirir; Köpeğin Onuru; Deli Salih; Mehmet Akif Bey ve Bana Nasihatları; İmtihan Hazırlığı ve Serçe Kuşları; Mubassır İbrahim Efendi; Dilimin Belasına Uğruyorum; Mektep Hatırası; Üç Köyün Üç İmamı; Garip Vakalar; Ayşe Nine; Bizim Köyün Kör Deresi; Kurnaz Adam; Tasası Büyükmüş Onun; Yirmi Beş Sene Sonra; Gömü –define- Arayıcılar Arasında; Sabrımı Denedim; Günahı mı Çok Sevabı mı?; Aksi Adam; İşinin Adamı; Zincirleme Borçtan Yana!; Tarla İşi Masalı; Korucu Süleyman; Sırnaşık; Portakalcı; Suç Benimdi; Bütün İş Hayatımda Karşılaşmadığın İki Vak’a)