Menu
Öykücüler Sözlüğü • AHMED ESAD SEZAİ SÜNBÜLLÜK

AHMED ESAD SEZAİ SÜNBÜLLÜK

1874’te Kastamonu’da doğdu. İstanbul İdadisi’ni ve Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Dahiliye Nezareti Muhasebe Kalemi’nde çalıştı (1894), Kaymakamlık, öğretmenlik ve Hakka Doğru gazetesinde başyazarlık yaptı. Öykü kitabı dışında Destanlar ve Divanlar (1940), Eshab-ı Kehf ve Zülkarneyn Hikayesi (1943), Şairler suresi (1943), Ebu Eyyub-el Ensari Tarihi (1943), Tevfik Fikret’in İman İhtiyacı Şiirinin Şerhi (1946), Tevfik Fikret’in Tarih-i Kadim Ünvanlı Manzumesinin Şerhi (1947) adlı inceleme, Çocuk Eğlencesi (1940), Anne Karnında İkiz Çocuklar (1943) adlı çocuk kitapları bulunan Ahmet Esad Sezai Sünbüllük’ün ölüm tarihi bilinmemektedir.

Öykü Kitapları:

Zincirli Adalet

(Kemal Özcan, İstanbul 1943)