Menu
Öykücüler Sözlüğü • YILDIZ İNCESU

YILDIZ İNCESU

1939’da Ankara’da doğdu. Ankara Kız Lisesi’ni (1956), AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nü bitirdi (1961). Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü, Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı’nda çalıştı (1961-70). Memurluktan ayrılarak Yeni Ankara Yayınevi’ni kurdu. Öyküleri Varlık dergisinde yer aldı. Öykü kitapları dışında, Doktor Cemil (tefrika, 1972), Süt Güğümündeki Kurbağalar (1977) adlı bir romanı bulunuyor.

Öykü Kitapları:

Bir Saat Onüç Dakikalık Seçim Konuşması

(?, 1970)

Saygılarımı Sunarım

(Ararat, İstanbul 1971, 6 öykü: Saygılarımı Sunarım; Dönme Salıncak; Orta Dalga Çukurova; Agfa-Kodak; Kıbrısçılık; Çini Mavisi Gözler)