Menu
Öykücüler Sözlüğü • NÂBİ-ZÂDE AHMED NÂZIM

NÂBİ-ZÂDE AHMED NÂZIM

1862’de İstanbul’da doğdu. Tam adı Ahmed Nâzım’dır. Sübyan mektebinde, Fevziye Rüşdiyesi’nde, Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi’nde, Mühendishane-i Berri-i Hümayun İdadisi’nde öğrenim gördü (1878-1884). Topçu teğmeniyken Erkân-ı Harbiye’yi de bitirip ekan-ı harp (kurmay) yüzbaşısı oldu (1886). Önce, matematik ve askerlik dersleri öğretmenliği yaptı, bilahare Erkan-ı Harbiye’de görevlendirildi. İki yıl Suriye’de çalıştı. Öykü kitapları dışında Hatıra-i Şebâp (1880), Heves Ettim (1884), Mini Mini yahut Yine Heves (1885) adlı şiir, Zehra (1894) adlı roman, Hanım Kızlar (1886), Mini Mini Mektepli (1890), Katre (Mehmet Rüşdi ile birlikte, 1888), Mesâil-i Riyâziyeden Cebir (1889), Muhtasar Yeni Kimya (1899), Aynalar (1892), Esâtîr (1892) adlı eğitim-öğretim kitapları bulunan Nâbi-zâde Nâzım 1893’te İstanbul’da kemik vereminden öldü.

Öykü Kitapları:

Yadigârlarım

(Karabet ve Kaspar Matb., İstanbul1885; Hikâyeler, Doğuş Matb., İstanbul 1961, Haz.: Aziz Behiç Serengil, 1 öykü: Yadigârlarım)

Zavallı Kız

(Kaspar Matb.,1889)

Bir Hâtıra

(Kaspar Matb., İstanbul 1889)

Karabibik

(Asır Matb., İstanbul 1890; Hikâyeler, Doğuş Matb., İstanbul 1961, Haz.: Aziz Behiç Serengil, 1 öykü: Karabibik)

Sevdâ

(Asır Matb., 1890; Hikâyeler, Doğuş Matb., İstanbul 1961, Haz.: Aziz Behiç Serengil, 1 öykü: Sevdâ)

Hâlâ Güzel

(Asır Matb., İstanbul 1890; Hikâyeler, Doğuş Matb., İstanbul 1961, Haz.: Aziz Behiç Serengil, 1 öykü: Hâlâ Güzel)

Hasba

(Asır Matb., İstanbul 1890; Hikâyeler, Doğuş Matb., İstanbul 1961, Haz.: Aziz Behiç Serengil, 1 öykü: Hasba)

Seyyie-i Tesâmüh

(Âlem Matb., İstanbul 1890; Hikâyeler, Doğuş Matb., İstanbul 1961, Haz.: Aziz Behiç Serengil, 1 öykü: Seyyie-i Tesâmüh)

Bahtiyar mıdırlar?

(?, İstanbul ?)