Menu
Öykücüler Sözlüğü • HÜSEYİN CAHİT YALÇIN

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN

1875’te Balıkesir’de doğdu. İlkokulu İstanbul’da Aksaray Yakup Ağa mahalle mektebinde okudu. Serez Askeri Rüşdiyesi’ni, İstanbul’da Dersaadet Mülki idadisi’ni (1893), Mülkiye Mektebi’ni bitirdi (1896). Marif Nezareti Mektubi Kaleminde memurluk yaptı. Mütalaa, Tarik, Sabah ve Saadet gazetelerinde başlayan basın hayatını Tanin gazetesini kurarak sürdürdü. 31 Mart olayıInda Tanin’in tahrip edilmesi üzerine (1909) Selanik’e kaçtı, Hareket Ordusu’yla birlikte İstanbul’a döndü. Düyun-ı Umumiye Dayinler vekili olarak görev yaptı (1911-1922). Malta sürgünleri arasında yer aldı (1919-1921), Malta’dan sonra bir süre İtalya’da yaşadıktan sonra İstanbul’a dönüp (1922), Tanin’i tekrar çıkardı. Hükumete ağır eleştirileri nedeniyle İstiklal Mahkemesi’nde yargılandı, beraat etti ancak iki yıl sonra Çorum’a sürgün gönderilmekten kurtulamadı (1925-26), serbest kalınca İstanbul’a döndü. Akşam gazetesinde yazdı (1933). Fikir Hareketleri adlı dergiyi çıkardı (1933-40). İnönü’nün teklifiyle Çankırı, İstanbul ve Kars milletvekillikleriyle görevlendirildi (1939-54). Tanin’i tekrar yayınlyarak Demokrat Parti’ye karşı ağır yazılar yazdı. Bu yazıları yüzünden 26 ay hapse mahkum edildi ancak, ihtiyarlığı nedeniyle afaa uğradı. Öykü kitapları dışında, Nadide (1891), Hayal İçinde (1901) adlı roman, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri (1909) adlı fırka – mensur şiir, Kavgaların (1910) adlı eleştiri, Edebi Hatıralar (1935), Siyasal Anılar (1975), Tanıdıklarım (2001) adlı anı, Talat Paşa (1943) adlı monografi, Avrupayı Arıyorum – Avrupa’dan Bakışla Türkiye (1946), Seçim Üzerine Yazılar (1946), Komunist Tahrikleri Karşısında (1947), Seçme Makaleler (1951) adlı makele, polemik ve çok sayıda çeviri kitapları bulunan Hüseyin Cahit Yalçın 1957’de İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Hayat-ı Muhayyel

(Alem Matb., 1899)

Niçin Aldatırlarmış?

(Akşam Teşebbüs Matb., İstanbul 1922)