Menu
Öykücüler Sözlüğü • YAŞAR NABİ NAYIR

YAŞAR NABİ NAYIR

1908’de Üsküp’te doğdu. Kadıköy Osman Gazi İlkoulu’nda, Üsküp Fransız Mektebi’nde okudu. Galatasaray Lisesi Ticaret ve Bankacılık Bölümü’nü bitirdi. Ziraat ve Merkez bankalarında (1929-33). Hakimiyet-i Milliye / Ulus gazetesinde (1934-40), TDK ve MEB tercüme Bürosu’nda (1940-46) çalıştı. Ankara’da başladığı Varlık dergisinin yayınını (1933) İstanbul’da sürdürdü (1933); Varlık Yayınları’nı kurdu. Edebiyat hayatına 1926’da Servet-i Fünun’da çıkan bir şiiriyle başladı. Şiir ve yazıları Meşale, Yeni Kitap, Hayat, Muhit, Ülkü ve Varlık dergilerinde yer aldı. Öyikü kitapları dışında Yedi Meşale (ortak kitap, 1928), Kahramanlar (1929), Onar Mısra (1932) adlı şiir, Adem ve Havva (1932) adlı roman, çok sayıda oyun, biyografi, makale, inceleme, derleme ve çeviri kitapları bulunan Yaşar Nabi Nayır 1981’de İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Bir Kadın Söylüyor

(Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul 1931, 1 uzun öykü: Bir Kadın Söylüyor)

Bu da Bir Hikâyedir

(Ulus Basm., Ankara 1935, 6 öykü: Bu da Bir Hikâyedir; Paşa; Manken; Kaçı-rılmış Fırsat; Bir Vehim Hikâyesi; Portrenin Gözleri)

Sevi Çıkmazı

(Varlık, İstanbul 1935; Varlık, İstanbul 1979, 9 öykü: Sevi Çıkmazı; Alkışlar; Para; Manken; Kaçırılmış Fırsat; Bir Vehim Hikâyesi; Bir Adalet Sorunu; Portrenin Gözleri; Tanrısal Mut-luluk)