Menu
Öykücüler Sözlüğü • ÇETİN YİGENOĞLU

ÇETİN YİGENOĞLU

1948’de Kozan / Adana’da doğdu. İlk ve otaöğrenimini Kozan’da okudu. İÜ Gazetecilik Yüksek Okulu’nu bitirdi. Gazeteci olarak çalışmaya başladı (1978). Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını yürüttü (1991-95), bu cemiyetin yayın organı olan Çukurova Postası’nı çıkardı, halen gazetecilik yapıyor. Öykü kitapları dışında İnokin –Bir Aşk Bilmecesi- (1997) adlı roman, Çukurdaki Kent ve Ova: Niğde (1993), Sakıncalı Kadın Polis Nurhan Varlı’nın Anıları (1995), Metelikten Madalyaya (1996), Kozanca: Kozan Ağzı Üzerine Bir İnceleme (1988), Gasteci (200) adlı inceleme, anı kitapları bulunmaktadır.

Öykü Kitapları:

Irazca Yıldız Köy Gazinosu

(Yaba, Ankara 1989)

Son Meyhaneci

(Sel, İstanbul 1996, 11 öykü: Son Meyhaneci; Kartal Yavrusu; Gün Batarken; Doğum; Ayazda; Tablacı; Çığlık; Dayanışma; Aş Umudu; Beyaz Defter; Sevgi Oyunu)