Menu
Öykücüler Sözlüğü • MEHMET NİYAZİ ÖZDEMİR

MEHMET NİYAZİ ÖZDEMİR

1942’de Akyazı / Sakarya’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi`ni, İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1967). Almanya`da Marlburg, Bonn ve Köln üniversitelerinde Türk Kamu Hukukunda Temel Hürriyetler konusunda doktora yaptı. Uzun yıllar Almanya`da yaşadı. Yazıları Ufuk Çizgisi, Bayrak, Genç Akademi, Türk Yurdu, İnsan ve Kainat dergilerinde ve Tercüman gezetesinde yayınlandı. Halen Zaman gazetesinde köşe yazıları yazıyor. Öykü kitabı dışında Varolmak Kavgası (1969), Ölüm Daha Güzeldi (1980), Yazılmamış Destanlar (1991), İki Dünya Arasında (1992, ilk baskı:: Çağımızın Aşıkları), Güneş Batmasın (1996), Çanakkale Mahşeri (1998), Dahiler ve Deliler (2001), Yemen Ah Yemen (2004), Daha Dün Yaşadılar (2006) adlı roman, Millet ve Milliyetçilik (1979), İslam Devlet Felsefesi (1988), Medeniyet Ülkesini Arıyor (1990), Türk Devlet Felsefesi (1993), Türkiye’nin Meseleleri ( 2 cilt, 1993; 1994), Millet ve Türk Milliyetçiliği (2000), Medeniyetimizin Analizi ve Geleceği (2000) araştırma-inceleme kitapları bulunmaktadır.

Öykü Kitapları:

Bayram Hediyesi

(Ötüken, İstanbul 1971, Ötüken, İstanbul 2001, 12 öykü: Çavuş’un Karısı; Şadi’nin Dahiliği; Nasır İlacı; Hurşit’in Yazar Oluşu; Geç Beyim!...; Muayene; Bayram Hediyesi; Bir İftar Daveti; Rıfkı Bey’in Bir Günü; Kıskançlık; Lüğlüp İlyas; Ninemin Bekleyişi)