Menu
Öykücüler Sözlüğü • KEMAL AHMET

KEMAL AHMET

1904’te İstanbul’da doğdu. Kara Kemal olarak da anılır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Erken yaşta gazeteciliğe başladı; Halk, Cumhuriyet, Yarın, Haber gazetelerinde çeşitli kademelerde çalıştı. Kemah Ahmet 1934’te İstanbul’da öldü.

Öykü Kitapları:

Sokakta Harp Var

(Nümune Matb., İstanbul 1932, 1 uzun öykü: Sokakta Harp Var)