Menu
ARTHUR RIMBAUD'DAN MÜLHEM
Deneme/İnceleme/Eleştiri • ARTHUR RIMBAUD'DAN MÜLHEM

ARTHUR RIMBAUD'DAN MÜLHEM

La vraie vie est absente.
Nous ne sommes pas au monde

( H a k i k i h a y a t n a m e v c u t,
N a m e v c u t i d e a l h a y a t !
B i z d ü n y a d a / nm ı y ı z p e k i ?
– D e ğ i l i z, d e ğ i l i zt a b i i k i ! )

Arthur Rimbaud


***
Poèmes’den :

O saisons, ô châteaux,
Quelle âme est sans défauts?
O saisons, ô châteaux,

(O sezon, o şato
Quelle âme est sans défauts?
Kelâm est sans défaut
Kelâm est sang des faux
Quelle âme est sang des faux?

O sezon, o şato)

Ey zamanlar, mekânlar eyyy
Hatasız kul mu var,
Kusursuz hangi birey?
Ey zamanlar, mekânlar eyyy!


*Şair ve ehl-i keşif (explorateur) Jean Nicolas
Arthur Rimbaud (20 Ekim 1854 – 10 Kasım
1891)  –bir rivayete göre– “Allah Kerim! Allah
Kerim!” diyerek göçüp gitmiştir 37 yaşında
ömrünün baharında bu dünyadan, bir bakıma
zaten hiç olmadığı bu-dünya’dan: “Nous ne
sommes pas au monde /Bu dünyada değiliz
biz!”. Rahmetle anıyoruz Rembo’yu, İ/rem-
bo’yu,– rahmetle ve özlemle… Mekânı cennet
olsun! Que Dieu l’établisse dans les châteaux
paradisiaques sous lesquels coulent les
rivières!