Menu
LEBİD BİN REBİA'DAN Ç/ALINTI
Deneme/İnceleme/Eleştiri • LEBİD BİN REBİA'DAN Ç/ALINTI

LEBİD BİN REBİA'DAN Ç/ALINTI

Muallakât-ı Seb’a’dan :
Araplar arasında elinin açıklığiyle meşhur Rebia adlı bir kimsenin oğludur. Anası Abs oymağından Tâmire adlı bir kadındı. Ebu Akiyl diye künye almış olan bu şairin de babası gibi eli açıktı. Bundan başka cesaret ve binicilikle de meşhurdu. Kendisinin ana bir Erbed adlı bir kardeşi ve iki de kızı olup bunlardan biri babası gibi şairdi. Lebid, muallâka sahipleri içinde biricik müslüman olan şairdir… Peygamberimiz, Lebid’in “Bil ki Allah’tan hâlî olan her şey bâtıldır” manâsında olan bir mısraını bir gün mimberde tekrar buyurmuş idiler. Kendisi, müslüman olmadan önce Allahın varlığına, birliğine, âhirete, hisap ve kitaba inananlardandı…

20-26 Kendisine kavuşmak ihtimali az olan (sevgili)den ümidini kes. Vuslat arıyanların hayırlısı, kendisine vuslat ümidini vermiyenleri bırakabilendir.
Görünüşte sana karşı güzel muamele edene –yoldan saptığı vakit onu bırakabilmek iktidarına malik olduğun halde– sen de çok çok güzel muamelede bulun.
(Sen, onu bırakabilmek iktidarını) yolculuklarda pişmiş ve yolculuk, belini ve hörgücünü inceltmiş olan deveye binip çekilmekle gösterirsin.
(O deve ki) zaiflikten etleri kemiklerinin başlarına çekilip sıyrıldığı ve yorgunluk verecek derecede yürümekten (dizlerine tutturulan) ayaklarındaki deri kaplar parça parça olduğu zamanda bile gene onu sürecek olursan; Kıble rüzgârının, içindeki suyun boşaltıp hafiflettiği (ve ufak bir rüzgârla sevk olunan) kırmızı bir bulut gibi kolaylıkla yürür.
(Yahut o deve) karnı çizgili yaban eşeğinden gebe kalmış ve memeleri süt dolmuş bir gebe yaban eşeğidir ki onu başka yaban eşeklerinden kıskanan erkeği ısırarak ve ayaklariyle çifteliyerek kovalıyor, tepelere ve rasgele yerlere çıkarıp indiriyor ve yetiştiği yerde ısırıyor ve dişinin evvelce râm olduğu halde böyle kaçması (erkeği kızdırdığından daha ziyade hızla kovalamasını ve bu kovalama) dişinin de kaçmasını artırıyor.

33- Erkek, suya varırken dişiyi öne aldı. Dişinin korkacağı yerlerde bu erkeğin âdeti daima dişisini öne sürmek ve kendisi geri kalmaktır.

Çeviren: Ş. Yaltkaya

Diğer Yazıları