Menu
KOŞUK
Deneme/İnceleme/Eleştiri • KOŞUK

KOŞUK

29mayıs’11/kadıköy

R/embooo, İrem booo
où est tu
ou e kö ve tü?

***
Önce bir biçim bulalım
Sonra bunun içini
d/olduralım
göz yaşımızla
alın terimizle
ve icabında
kanımızla;
bedenimiz
ki o bizim
sûretimiz
onu d/olduralım
gözden akan
akan özden
gibi kan
gibi kan
kan gibi
gözden
akan
canımızla,
canımızla ah evet;
yani hayatımızla
yeni hayatımızla…

***
İyi ama
nasıl nasıl nasıl
-dur!’a gelereg
ol!’a-gelecek
gele-cek nasıl
nasıl olub da
ola-geleceg nasıl?
Ola-gelen ola-dura,
ol!’a gelerek,
â-venir biyensür amerman ala fua gravman!
Hepsi gerçek gör gerçek.
Dönüşür –cesine
gökler ecesine…
hecesi hecesine
gökler ecesine
ağarag gökten
çıkarag
genişleyen gögüsden
ol göğüsden gögler ecesine ağarağ
ağarak ağlayarak yırtarak toprağı canımızdan başlayarağ…
Hadi o zaman
Hadi
Durma geri,
Hadi imdi ileri, ileri...
şimdengeri bil ki
dönüş yoğ geri.
Gerile gerine hadi
hadi ileri, ileri
Hadi.

***
Dalıb da bi
yanlıs bi kes dalıb da
kesilir (gibi)
bikes, bî-kes, bikes
kesilir gibi nefes
nefes nefese
kalır gibi nefs
kendinden kesile kesile
açılarak kendinden,
kendindenkendine saçılarak
kendinden kendine
dalıb da derin
dalıb da engin sulara
dalıb dalıp oraya
dalıb-atılıb
adaleti bırakarak o sulara
sssuuulara bırakarak ataleti
hadi

***
o sulardan o sularda o sularla
suvarmaya bırakarak kendini
bırakarak kendini
sudan yeniden yepisyeni canlanmaya..
o su bengisu
osumaya…

***
Ol-gün
Dalar gibi durgun
Dalar gibi ol-gün
O sulara dalar gibi bungun,
dalar gibi burgun dun dun dun…
O duru, dubduru
O sulara… sssulara.
Bulur gibi huzuru
Billur gibi huzuru
huzuru orada
Huzuru o sularda.
O sularda, orada, oralarda, o vakit, o saat, o ân, o sularda
Bozgun, bulanık, buz gibi bulanık, boz-bulanık o sularda.
O sönük-suskun
çağrışan canhıraş
arselman-hıraş
hıraşşş
ıraşşş
aşşş
şşş
ooo sularda,
oralarda,
o saat o civarda.
o sularda.

***
Bungun bağrışan
“ebedi göllere”
“ezeli çöllere”
onsuz gibi, onsuzca, onsuzluğa
ulaşır gibi s/onsuzluğğaaa..
Aaa….aaah, ahh, ahhğğ
Allahhhh
El-hamd-ü-lillah
C’est DİEU qui est le plus gloryööö
“İLS SONT EUX…

***
“kö lö tan viyen uuu lö köğ sebreeenn”
Ooooo… ooo… ooleee
Allah
Bi-ismi-lillah

***
Cöllere cöllere cöllere
Dalar gibi, derin
Ne datlı ne serin
O derin
göllere
İn
İn
in
İniltilerle, inleyereg
İniltilerle
İn in in…
Bağrışlarla canhıraş
Yavaş yavaş
Çok yavaş
Hafif
Hafif
Hafif
Hadi, hadi, hadiiiii
Hafif hafif
Hafifleyerek in,
İnleyereğ inleğe inleğe
Dinleyereg
İnleye inleye.
Dinleye dinleye dinlenereg, dinlenereg iniltilerle
Hadi inn..

***
Ağğ…. Kö le tan viyen u lö kör seprenn…