Menu
TYB AKADEMİ'NİN 5. SAYISI KİTAPÇINIZDA
Haberler • TYB AKADEMİ'NİN 5. SAYISI KİTAPÇINIZDA

TYB AKADEMİ'NİN 5. SAYISI KİTAPÇINIZDA

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından dört ayda bir yayınlanan hakemli, dil, edebiyat ve sosyal bilimler dergisi TYB Akademi’nin yeni sayısı yayınlandı. Daha önce Gazzali, Evliya Çelebi, Sait Halim Paşa ve Çağdaş İslâm Düşüncesi sayılarını yayınlayan TYB Akademi’nin Mayıs 2012 sayısı Türk edebiyat tarihinin önemli simalarından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vefatının 50.sene-i devriyesinde merhum edibin hatırasına ithafen Ahmet Hamdi Tanpınar sayısı olarak çıktı.

TYB Akademi’nin sunuş yazısını kaleme alan D. Mehmet Doğan Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi önemli edebî eserler vermiş; 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi gibi çok önemli bir başvuru kaynağını hazırlamış olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümünün 50.yılında hak ettiği gibi anılmadığına dikkat çekiyor. Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği’nin yoğun çabalarıyla geçtiğimiz yılın Mehmet Akif yılı olarak ilân edilmesinin sağlandığının ancak Kültür Bakanlığı’nın Mehmet Akif yılının içini dolduracak faaliyetler gerçekleştiremediğini gördükleri için Ahmet Hamdi Tanpınar yılı ilân edilmesi için girişimde bulunmadıklarının altını çiziyor. Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği’nin Ahmet Hamdi Tanpınar’ın her yönüyle daha sağlıklı anlaşılabilmesi için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini de vurgulayarak TYB Akademi’nin Ahmet Hamdi Tanpınar sayısının da bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki cümleleriyle yazısını bitiriyor.

TYB Akademi’nin Ahmet Hamdi Tanpınar Sayısı’na katkı sunan yazarlar ve makaleleri ise şu şekilde:

Ahmet Hamdi Tanpınar Biyografisi / M. Orhan Okay, Ölümünün 50. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Hatırlamak / Abdullah Uçman, Tanpınar ve Çocuklar / İnci Enginün, Ayrı Ufukların Rekabeti: İbnülemin M. Kemal İnal ve Ahmet Hamdi Tanpınar / Asım Öz, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikayelerinde Erkekler / Fatih Sakallı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebiyat Eleştirisi Anlayışı / Mustafa Atiker, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Dünyasında Mahpus / Alim Kahraman, Tanpınar’ın Mektup ve Günlüklerinde Şiirler İlgili Düşünceleri / Baki Asiltürk, Hülyadan Hakikate Tanpınar’ın Paris’i / Mehmet Kurtoğlu

Tanpınar’ın Unutulan Metni

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın henüz Tanpınar soyismini almadan önce Ahmet Cemil’le gerçekleştirdiği mülakat daha önce Prof. Dr. Zeynep Kerman tarafından hazırlanan Edebiyat Üzerine Makaleler isimli eserde neşredilmişti. Titiz ve ilginç çalışmalarıyla tanınan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Demirci bu mülakatın unutulan ikinci kısmını da TYB Akademi için yayına hazırladı.

M. Orhan Okay’la Mülakat

Araştırmacı / Yazar Dr. Âlim Kahraman TYB Akademi dergisi için Prof. Dr. M. Orhan Okay ile bir mülakat gerçekleştirdi. Tanpınar hakkında yazılmış en kapsamlı biyografik çalışma “Bir Hülya Adamın Romanı” kitabının yazarı M. Orhan Okay ile gerçekleştirilen mülakatta Okay çok ilginç bazı hususların üzerinde duruyor.

Kitabiyat / Tartışma

Derginin bu sayısındaki kitabiyat yazılarını D. Mehmet Doğan ve Ercan Yıldırım kaleme aldı. D. Mehmet Doğan M. Orhan Okay’ın “Bir Hülya Adamın Romanı” başlıklı çalışması üzerine düşüncelerini paylaşıyor. Ercan Yıldırım ise Tanpınar’ın Günlükleri’ni değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı. Tanpınar’ın Günlüklerini edebiyatçının en büyük romanı olarak değerlendiren Yıldırım özellikle muhafazakar çevrelerde Tanpınar kavrayışının değişmesine sebep olan bölümleri üzerinde durup farklı bakış açıları geliştirmeye gayret ediyor.

Bu sayının tartışma / polemik yazısı ise Prof. Dr. Besim Dellaloğlu’na ait. Frankfurt Okulu ve Walter Benjamin üzerine nitelikli çalışmalarıyla tanınan Dellaloğlu’nun “Modernleşmenin Zihniyet Dünyası: Bir Tanpınar Fetişizmi” başlıklı çalışması Kapı Yayınları tarafından bu yıl içerisinde yayınlanmıştı. Tartışma yazısında Dellaloğlu, Tanpınar üzerine verimli bir polemik süreci yaratmaya gayret ediyor.

Sempozyum Notları

Sempozyum notları bölümünü ise Doç. Dr. Handan İnci ve Öner Buçukcu hazırladı. Doç. Dr. Handan İnci bir sempozyumda sunduğu bildirisini gözden geçirerek TYB Akademi’nin bu sayısına yetiştirdi. Öner Buçukcu ise Ocak 2012’de Keçiören’de düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Günleri programına ilişkin değerlendirmelerini yazdı.

TYB Akademi Dergisi Eylül 2012 sayısını Balkan Savaşları’nın 100. Yılına ayıracak. Büyük Felaketin 100.Yılında, Eylül ayında yayınlanacak olan “100. Yılında Balkan Savaşları ve Muhaceret Edebiyatı” sayısı için Makale son teslim tarihi 15 Temmuz 2012 olarak belirlendi.