Menu
TÜRKİYE'DE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ SEMPOZYUMU
Haberler • TÜRKİYE'DE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ SEMPOZYUMU

TÜRKİYE'DE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ SEMPOZYUMU

TÜRKİYE’DE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ SEMPOZYUMU

17 – 19 MAYIS 2013

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ / İSTANBUL

PROGRAM:

17 MayısCuma

Açılış Programı

saat 14:00 Açılış

Protokol Konuşmaları

saat 15:30

AÇILIŞ KONFERANSI:

Prof Dr. İsmail Kara / Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

saat 16:15 Ara / İkram

saat 16:30 - 18:00

I. OTURUM: AKTÜEL İSLAMCILIK TARTIŞMALARI

Oturum Başkanı: Yusuf Kaplan / Yazar

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay / Uludağ Üniv. İktisadi İdari Bilimler Fak. Öğretim Üyesi

İslami Fikriyat Temelinde Partileşme Olgusu

Prof. Dr. Mümtazer Türköne / Yazar - Fatih Üniv. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi

İslamcılığın Ölümü: Tarihi ve Aktüel Gerekçeler

Ruşen Çakır / Gazeteci - Yazar

Milli Görüş’ün Dünü, Bugünü ve Yarını

Nuh Yılmaz / Gazeteci - Yazar

Ak Parti'den Sonra İslamcılık

18 Mayıs Cumartesi

saat 09:20 – 11:00

II. OTURUM: TARİHSEL SÜREÇ

Oturum Başkanı:

Por. Dr. Ergün Yıldırım / Yıldız Teknik Üniv. Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bedri Gencer / Yıldız Teknik Üniv. Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

İslamcılığın Doğuşu – Dinden İdeolojiye İslam

Metin Karabaşoğlu / Araştırmacı – Yazar / Bediüzzaman Said Nursi

Doç. Dr. Alev Erkilet / Kırklareli Üniv. Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

II. Dünya Savaşı Sonrası Şartlarda İslamcılık

saat 11:00 – 11:15 Ara / İkram

saat 11:15 – 12:45

III. OTURUM: YENİ DİN / İSLAM YORUMLARI

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın / İstanbul Medipol Üniv. Hukuk Fak. Dekanı – İSAM

Doç. Dr. Tahsin Görgün / İstanbul 29 Mayıs Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

Siyasallaşan Dünyada Dini İlimlerin Değişen Statüleri

Doç. Dr. Suat Mertoğlu / İSAM Başkan Yardımcısı / Kaynaklara Dönüş Hareketi

Yard. Doç. Dr. Sami Erdem / İstanbul Şehir Üniv. İslami İlimler Fak. Öğretim Üyesi / İslamcıların İçtihat Kapısı Nereye Açılır?

Doç. Dr. Ekrem Demirli / İstanbul Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi / İslamcıların Tasavvufa Bakışı: Mehmed Akif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç Örneği

saat 12:45 – 14:00 Ara / Yemek

saat 14:00 – 15:30

IV. OTURUM: YENİ DİN YORUMLARI II

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan Koç / Sabahattin Zaim Üniv. Öğretim Üyesi

Yard. Doç. Dr. Harun Anay / Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi / İslamcıların Türk Ahlak Düşüncesine Katkıları

Yusuf Turan Günaydın / Yazar / Tasavvuf ve Felsefe Üzerinden Şairin Şimdiki Zamanı: İkbal ve İslam’ın Yenilenmesi (Tecdidi)

Dr. M. Kürşat Atalar / Gazikent Üniv. Öğretim Üyesi / 80 sonrası Türkiye’de İslam Düşüncesi’nin Problemleri – Modernist İslam Söyleminin Eleştirisi

saat 15:30 – 15:45 Ara / İkram

saat: 15.45-17.30

V. OTURUM: SAĞCILIK, MUHAFAZAKÂRLIK, MİLLİYETÇİLİK, İSLAMCILIK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mümtazer Türköne / Yazar

Tanıl Bora / Gazeteci – Yazar / İslamcılığın Üç Güzergahı: Üçüncü Yol, Orta Yol, Milli Sağ

Asım Öz / Yazar / İslamcılığın Muhafazakârlaşması Eleştirisi Üzerine Bazı Dikkatler

Etyen Mahçupyan / Yazar / İslamcılık ve Sekülerleşme Paradoksu

Yıldız Ramazanoğlu / Yazar / İslamcılığın Kurucu Öznesi Kadınlar

19 Mayıs Pazar

saat 10:00 – 12:00

VI. OTURUM: ÖNCÜLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. İlhan Kutluer / Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

D. Mehmet Doğan / Yazar / “İslamcılık” Bir Terminoloji Meselesi

Doç. Dr. Fahrettin Altun / İstanbul Şehir Üniv. Öğretim Üyesi / Hatırlama ve Direniş: Necip Fazıl Kısakürek’in Batılılaşma Anlatısı

Yard. Doç. Dr. Fırat Mollaer / Yıldırım Beyazıt Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Öğretim Üyesi / Hakikat İslamcılığı: Nurettin Topçu’nun Tasavvufi Düşüncesi Hakkında Notlar

Doç. Dr. Burhanettin Duran / İstanbul Şehir Üniv. Öğretim Üyesi / Türkiye İslamcılığında Medeniyet Söylemi ve Sezai Karakoç'un Düşüncesi

Ercan Yıldırım / Yazar / İslamcılığa Karşı Bir İslamcı: İsmet Özel

Dr. Necdet Subaşı / Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanı

Devlet, Cemaat(ler) ve İslamcılık

Saat: 12.00-12.15 Ara/İkram

saat 12:15 – 14:15

VII. OTURUM: TERCÜMELER VE ETKİLERİ

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça / İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

Hamza Türkmen / Araştırmacı – Yazar / Seyyid Kutub Türkiye’de Nasıl Tanındı?

Prof. Dr. Abdülhamit Birışık / Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi / Mevdudi İslamcılığının Türkiye’ye Giriş Biçimi ve Türkiye İslamcılığına Etkisi

Musa Üzer / Yazar / Ali Şeriati’nin Türkiye İslamcılığına Tesirleri

Prof. Dr. İlhan Kutluer / Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

René Guénon'dan Seyyid Hüseyin Nasr'a; Gelenekselci Ekol’e Ait Öğretilerin Türkiye'ye İntikali ve Algılanış Biçimleri

Prof. Dr. Mustafa Öztürk / Çukurova Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

Tarihselcilik ve Fazlurrahman

saat 14:15 – 15:00 Ara / Yemek

saat: 15.00-17.00

saat 15:00 – 17:00

VIII. OTURUM: İSLAMCILIK EDEBİYAT – SANAT

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. M. Fatih Andı / Fatih Sultan Mehmet Üniv. Edebiyat Fak. Dekanı

Ömer Lekesiz / Yazar / Muhafazakârlık ve Sağcılık Arasında İslamcı Edebiyat

Cihan Aktaş / Yazar / İslamcı Hareket’te Romantik Huzursuzluk

Yard. Doç. Dr. Z. Kevser Şerefoğlu / Fatih Sultan Mehmet Üniv. Öğretim Üyesi

Günümüz Kadın Hikâyecilerin Eserlerinde İslamcı Çizginin Kahramanları

Hakan Arslanbenzer / Şair – Yazar / Biraz Üzgün ve Ömer Öfkesinde Biraz: “İslamcılık, Modernlik ve Türk Şiiri” Bir Konumlama Denemesi