Menu
SANAT VE KURAM... KÜRE'DEN
Haberler • SANAT VE KURAM... KÜRE'DEN

SANAT VE KURAM... KÜRE'DEN

Küre Yayınları, sanat kuramıyla ilgili Batı’da son asırda meydana gelen düşünce değişiminin antolojisini yayınladı.

Charles Harrison ve Paul Wood’un Art in Theory 1900-2000 an anthology of changing ideas adlı eserinin 2003 tarihli ikinci baskısından Sanat ve Kuram 1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi adıyla Sabri Gürses tarafından çevrildi.

20. yüzyılda görsel sanatlarıın kuramlarına dair kapsamlı bir derleme olan SANAT VE KURAM, sanatçıların yanısıra eleştirmenlerin, filozofların ve politikacıların da metinlerini içeriyor.

Bu metinler, “modern düşünce”nin tarihini ve gelişimini belgeleyecek ve temsil edecek nitelikte olan metinler arasından özenle derlenmiş.

Kronolojik olarak düzenlenen eserde, sembolizmin mirasından postmodernizme kadar sanat alanında yaşanan tartışmalar sekiz ana kısım halinde ele alınmış. Her bir kısım, ilgili dönemdeki uygulamalarda yaşanan başlıca gelişmeleri ve kuramsal kaygıların ana hatlarını, çağdaş dünyada etkin politik ve ekonomik güçlerle karşılıklı etkileşimlerini değerlendiren bir giriş yazısı ve ele alınan konuya esas teşkil eden bir denemeyle başlatılmış.

SANAT ve KURAM’ı okurken, sanat olgusunu ve ilgili uygulamaları akılda bulundurmak gerekiyor. Bu ise, sadece resimlerin konularını hatırlamayı değil, nesne ve yüzeylerin ayırt edici özelliklerini tanımayı beraberinde getiriyor.

SANAT ve KURAM antolojisi en çok da, onu sadece sanat tarihi incelemesi için bir kaynak olarak değil, aynı zamanda modern sanatın birinci elden deneyimine eşiklik ve eşlik eden bir birikimi sunduğundan, konunun ilgililerine, kitabın iyisini okuyanlara yararlı olacaktır.

www.edebistan.com