Menu
OSMAN BAYRAKTAR'IN
Haberler • OSMAN BAYRAKTAR'IN "YOL HAKKI"...

OSMAN BAYRAKTAR'IN "YOL HAKKI"...

Osman Bayraktar'ın gezi yazıları “Yol Hakkı” adıyla Eşik Yayınları arasından çıktı...

Kitap iki bölümden oluşuyor. Yazar, “Yol Hakkı” adını taşıyan birinci bölümde gezip gördüğü ülke ve şehirlerle ilgili izlenmelerini, “Yol Çağırdığına” adını taşıyan ikinci bölümde ise haccı anlatıyor.

Her ne kadar gezi yazıları biçiminde takdim edilse de, kitaptaki metinler daha çok deneme niteliğinde. Yazar sanki söylemek istediklerini, şehirleri, eserleri, sokakları, hatta sokak yazılarını vesile kılarak söylüyor. Bu açıdan, kitaptaki metinlerde uygarlık merkezli bütünsel bir bakış açısının var olduğu söylenebilir. Bu dikkat dolayısıyla yazar gördüğü yerleri, sadece antik bir kültür unsuru olarak değil, yaşayan kültürün bir parçası olarak ele alıyor.

Bir gezi yazarı olarak Osman Bayraktar’ın gördükleri karşısında çok nesnel, tarafsız olduğu söylemez. Bazen duyarlılıklarla düşünceler birbirine karışabiliyor. Bu metinleri okuyucu için bir gezi ya da düşünce kitabından ayırt eden en önemli özelliği de belki bu sıcak yanı.

Kitabın ikinci bölümü olan “Yol Çağırdığında” da yazar bize hac yaşantısını anlatıyor. Bu metinlerde hac ibadetinin deruni yanıyla birlikte, insanlara, çevreye, iklime dair gözlem ve yorumlar da içeriyor.