Menu
ERTAN ÖRGEN'İN YENİ KİTABI ÇIKTI!..
Haberler • ERTAN ÖRGEN'İN YENİ KİTABI ÇIKTI!..

ERTAN ÖRGEN'İN YENİ KİTABI ÇIKTI!..

ERTAN ÖRGEN’İN “TÜRK ŞİİRİNDE GELENEK – CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK  ŞİİRİ” ADLI KİTABI PALET YAYINLARI ARASINDAN ÇIKTI...

Kitaptan iki alıntı:

"Orhan Veli Kanık, bir akşam meyhanede bir arkadaşından Fuzuli'nin "Kârbân-ı râh-ı tecridiz hatar havfın çekip/ Gâh Mecnun gâh ben devr ile nevbet bekleriz" beytini duyunca "müthiş" der. Ardından "Bırak canım, o da el açmışlardan" sözüyle Fuzûlî'yi bir anda geriye itiverir. İki tespit arasındaki fark, şiir sanatının güzelliğini teslim mecburiyeti ile şairin kendi durduğu yer dolayısıyla diğerine bir yer belirlemesidir. Bu anekdot bize araştırmamızın problemi olan geleneğin şiir sanatı esas alındığında hep var olacağını ancak zamanın tasarruflarının yeni anlayışlar hatta dayatmalar getireceğini göstermektedir."

"Şairler, artık mazmun, istiâre gibi kökü soyutlamaya dayalı bir anlayış yerine, imge gibi daha dünyevî bir kullanımı tercih etmektedirler. Ancak geleneğin güçlü yapısı onları sonuna dek ayrı bireyler hâlinde bırakmaz. Ne kadar öncü, karşıt-sanat kurma fikri taşısalar da kalıcı olma yoluna girenler, ilerleyen yaşlarında metafiziğe dayalı gelenekle ancak Tanzimat sonrası başlayan sürecin sonuçları olarak da yeni bilgilenme ve kabulün çatışmasıyla karışmış bir gelenekle konu, söyleyiş düzeyinde yakınlaşmaktadırlar."