Menu
DEĞİRMEN'DEN YÜZ YILIN DERGİLERİ ÖZEL SAYISI
Haberler • DEĞİRMEN'DEN YÜZ YILIN DERGİLERİ ÖZEL SAYISI

DEĞİRMEN'DEN YÜZ YILIN DERGİLERİ ÖZEL SAYISI

Değirmen Dergisi Yüzyılın Dergileri dosyasıyla Türkiye’nin edebiyat- düşünce serüvenini gözler önüne seriyor. 1900- 2000 yılları arasında Türkiye’de ekol ve okul olma özelliği taşıyan edebiyat, düşünce, haber ve karikatür dergilerini ele alıyor. Dergilerin çıkış öyküleri, yarattıkları etki, oluşturdukları çizgi alanında geniş araştırmaları olan ve bu arayışa tanıklık eden değerli kalemler tarafından yazıldı. Geçmişe tanıklık etmek, şimdiyi anlamak ve yaşamak, geleceği kurmak için bu dergilerin yaşadığı- yarattığı izleri tanımak gerekiyor. Yüzyılın Dergileri sayısında yer alan dergiler: Sırat-ı Mustakim-Sebilürreşad, Genç Kalemler, Servet-i Fünun, Kadro, Orhun, Ağaç, Güneş, Varlık, Akbaba-Çınaraltı, Mavi, Hareket, Dergâh, Büyük Doğu, Diriliş, Papirüs, Halkın Dostları, Yansıma, Pınar, Töre, Türk Edebiyatı, Kubbealtı, Adımlar, Birikim, Mavera, Zafer, İktibas, Diyojen-Gırgır, Edebiyat, Sızıntı Sombahar, İkindiyazıları, Nokta, Aktüel, Çete, Yedi İklim, Haksöz, A’raf, Yeryüzü, Türkiye Günlüğü, Değişim, Son Duvar, Edebiyat Ortamı, Kökler, İslâmiyât, Hece, Doğu Batı.

Yüzyılın Dergileri Özel Sayısı-İçindekiler-

Cabülka ve Cabülsa Arasında Yüzyılın Dergileri/ Rüstem Budak

Sırat-ı Mustakim-Sebilürreşad Dergisi/ Mustafa Özçelik

Genç Kalemler/ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir

Servet-i Fünun’a Farklı Bir Bakış/ Sebahattin Karakoç

Kadro Dergisi ve Kadrocular/ Alparslan Nas

Orhun/ Necmeddin Sefercioğlu

Ağaç Dergisi/ Mehmet Emin Purçak

Bir Cumhuriyet Dönemi Dergisi: Güneş/ Birol Bulut

Bir Ekol ve Okul Olarak Varlık Dergisi/ Adnan Özyalçıner

İki Bacanağın İki Kardeş Mecmuası: Akbaba ve Çınaraltı/ Necati Tonga

Mavi Dergisi Üzerine Bir İnceleme/  Seval Selçuk

Hareket ve Nurettin Topçu/ Yusuf Yavuzyılmaz

Dergâh’ın Seyir Defterinden/ Suavi Kemal Yazgıç

İdealden Aksiyona Büyük Doğu Dergisi/ Kibar Ayaydın

Diriliş Dergisine Dair/ Murat Soyak

İkinci Cumhuriyet Aydınının Dergisi: Papirüs/ Selçuk Küpçük

Sosyalist Mücadelenin Aşkî Örneği: Halkın Dostları/ Reşit Güngör Kalkan

Yansıma ile Hece/ Necati Mert

Çapa’da Yükselen “Mücadele”nin Kültür Sanat Pınar’ı/ Kâmil Büyüker

Töre’ye Dair/ Ömer Faruk Beyceoğlu

40. Yılında Türk Edebiyatı Dergisi ve Kurucusu Hocam Ahmet Kabaklı’ya Dair/ Prof. Dr. M. Mehdi Ergüzel

Kuruluşunun 41. Yılında Kubbealtı Mektebi/ M. Nihat Malkoç

Erzurum’dan Ülkeye Adımlar/ Şahin Torun

Düşünsel Özerkliğin Birikim’i/ Lütfi Bergen

Mavera Dergisi Üzerine Notlar/ Asım Gültekin

Zafer Dergisi’nin 36 Yıllık Serüveni/ Nurdoğan Ceylan

İktibas Dergisi/ Mehmed Durmuş

Diyojen’den Gırgır’a Miz(ah) Dergiciliği Tarihimiz/ Said Coşar

Edebiyat Dergisi Üzerine/ Mehmet Ali Abakay

Sızıntı Dergisi: “Zühre” Değil, “Katre” Değil, “Reşha”/ Hüdayi Can

Sombahar’a Dair/ Orhan Kahyaoğlu

Geleceğe Yazılan Sarı Mektuplar: İkindiyazıları/ Mustafa Oğuz

1980’ler: Siyasal Devrimciliğin İflası ve Nokta Dergisi/ Alper Görmüş

Aktüel: 90’ların Politik-Apolitik Dergisi/ Alper Görmüş

1989-Ankara; Bir Çete Hikâyesi/ Güven Adıgüzel

Vahiy Eksenli Medeniyet Özleminin İzinde: Yedi İklim/ İsmail Demirel

Kur’an’ın Aydınlığında Yürümek; Haksöz Dergisi/ Salih Can

Bir Durumu Erken Sezen Dergi: A’raf/ Mehmet Can Doğan

İslami Mücadelede Bir Ara Durak; Yeryüzü Dergisi/ Sait Alioğlu

Türkiye Günlüğü Dergisi/ Dilşad Türkmenoğlu Köse

Bir Hareket Öyküsü: Değişim Dergisi/ Necip Cengil

Pırıl Pırıl Bir Dergi: Son Duvar/ Mehmet Can Doğan

90’ların “Edebiyat Ortamı” Dergisi/ Osman Söğüt

Yerli Bir Duruş: Kökler Dergisi/ Ali Bayram

İslâmiyât’ın Hâlleri/ Veli Aknar

Hece’nin Tempolu Yürüyüşü/ Yusuf Turan Günaydın

Doğu Batı/ Şermin Korkusuz

Yüzyılın Mecrasında Dergilerin Macerası/ Menderes Daşkıran

Bibliyografya/ Edebiyat - Düşünce – Kültür ve Sanat Dergileri (1929-1990)/ İlyas Dirin

e-posta: [email protected]

www.degirmendergisi.com