Menu
EĞİTİM YÖNETİCİSİ İBRAHİM ZEYD GERÇİK'TEN SİNAN VE SÜLEYMANİYEYE FARKLI BAKIŞ
Haberler • EĞİTİM YÖNETİCİSİ İBRAHİM ZEYD GERÇİK'TEN SİNAN VE SÜLEYMANİYEYE FARKLI BAKIŞ

EĞİTİM YÖNETİCİSİ İBRAHİM ZEYD GERÇİK'TEN SİNAN VE SÜLEYMANİYEYE FARKLI BAKIŞHER DEM YENİ –BİR YÖNETİM MODELİ: SİNAN VE SÜLEYMANİYE / İNSAN KAYNAKLARI VE PROJE YÖNETİMİ-

Her Dem Yeni: İnsan Kaynakları ve Proje Yönetiminde İbrahim Zeyd Gerçik, Osmanlı yönetici yetiştirme kurumlarından hareketle insan kaynakları, proje yönetimi, motivasyon ve kurum içi eğitim alanlarına dair uygulanabilir bilgi ve ilkelere ulaşıyor ve bir yönetim modeli inşa ediyor. Dünya markası kurumlara sahip miyiz?, Osmanlıdan günümüze süregelen şirketlerimiz hangileri? ve Dünya ölçeğinde kurumsal devamlılığa sahip şirketler sıralamasında kaçıncı sıradayız? gibi sorularla da Türkiyede kurum kültürü ve kurumsal devamlılık üzerinde duruyor ve yine tarihi temeller üzerinden uzun ömürlülüğün analizini yapıyor. Şirket yönetimi alanında büyük ölçüde yabancı kaynakların referans alındığı günümüzde yerli kaynaklardan beslenen ve tarih, sanat tarihi, mimari ve edebiyat başta olmak üzere multidisipliner bir bakış açısı sunan eser, sahasında son derece önemli bir boşluğu dolduruyor.

HER DEM GÜÇLÜ –BİR YÖNETİM MODELİ: SÜLEYMANİYE / YÖNETİM PSİKOLOJİSİ VE KURUM KÜLTÜRÜ-

İbrahim Zeyd Gerçik, Her Dem Güçlü: Yönetim, Psikoloji ve Kurum Kültüründe Süleymaniye Külliyesini, kurumsallaşma, değişim, kriz yönetimi, liderlik ve yönetim psikolojisi, terfi ve ast-üst ilişkileri ve mekân düzenlemesinin kurum

işleyişine etkisi çerçevesinde yorumluyor. Kitap aynı zamanda Mimar Sinan ve Süleymaniye Külliyesi hakkında sahasında uzman tarihçi ve sanat tarihçilerinin görüşlerini içermesi, böylelikle tarih ve sanat konularında farkındalık oluşturarak tarihi derinliğimizi yönetim dünyamıza taşımayı hedeflemesi bakımından da dikkate değer. Şirket yönetimi alanında büyük ölçüde yabancı kaynakların referans alındığı günümüzde yerli kaynaklardan beslenen ve tarih, sanat tarihi, mimari ve edebiyat başta olmak üzere multidisipliner bir bakış açısı sunan eser, yazarın Her Dem Yeni: İnsan Kaynakları ve Proje Yönetimi adlı çalışmasının devamı mahiyetinde. Her iki eser, sahalarında son derece

önemli bir boşluğu dolduruyor.

 

İBRAHİM ZEYD GERÇİK / HER DEM YENİ / KÜRE YAYINLARI / İSTANBUL 2009

İBRAHİM ZEYD GERÇİK / HER DEM GÜÇLÜ / KÜRE YAYINLARI / İSTANBUL 2009